Overslaan en naar de inhoud gaan

Een clinical trial zoeken

Trouver un essai

Status van de proef
Trial Phase
Soort proef
19 klinische proeven grid list downloaden
 • Titel Orgaan Fase Status Belangrijke inclusiecriteria Contact
 • 1367.1 "Een open label, fase Ia/Ib studie ter bepaling van de dosis BI 894999, dat oraal en eenmaal daags wordt toegediend aan patiënten met geavanceerde maligniteiten, met herhaalde toediening bij patiënten die er een klinisch voordeel uithalen" Meerdere fase 1 Gesloten Alle lijnen/ RECIST 1.1 Ahmad Hussein Awada
 • AMC303-01 Een studie naar de veiligheid, verdraagbaarheid en farmacokinetiek van AMC303 als monotherapie bij patiëten met een gevorderde of metastatische, maligne solide tumor van epitheliale oorsprong. Meerdere fase 1/1b Gesloten Alle lijnen, RECIST 1.1 Philippe Aftimos
 • CheckMate Een gerandomiseerde, multicentrische fase III-studie van nivolumab versus sorafenib als
  eerstelijnsbehandeling bij patiënten met gevorderd levercelcarcinoom
  Lever fase 3 Gesloten Alain Hendlisz
 • CIRT CIRSE Register voor SIR-Spheres Therapie Lever Gesloten Patrick Flamen
 • EORTC 1658 Kwalificatie van beeldvormingsmethoden voor de beoordeling van interstitiele longziekte geinduceerd door kankermedicijn (ImageILD) Long Gesloten Alle lijnen / long metastatische Konstantinos Stathopoulos
 • GNS561-CL-I-Q-0211 Fase 1/2a-studie om de veiligheid, activiteit en farmacokinetiek van stijgende doses GNS561 te evalueren bij patiënten met primaire leverkanker Meerdere fase 1 Gesloten RECIST v1.1 Ahmad Hussein Awada
 • I7W-MC-JQBA Een fase 1 studie met LY3127804 bij patiënten met gevorderde solide tumoren en bij wie standaardbehandeling faalde. Meerdere fase 1 Gesloten RECIST 1.1, na standard trerapy Ahmad Hussein Awada
 • IJB_2672 Een placebogecontroleerde, gerandomiseerde, voor de observator geblindeerde fase 3-studie ter evaluatie van de werkzaamheid, veiligheid en verdraagbaarheid van een Clostridium Difficile Vaccin bij volwassenen van 50 jaar en ouder. Meerdere fase 3 Gesloten Alle tumoren
 • IJB_2728 Impact van een groepinterventie op de aanpassing en de emotieregulatie bij patienten met uitgezaaide kanker: een pilootstudie Vaste tumoren Open Metastatiek, elke tumor verward
 • IJB_2732 Een fase 1a/1b-onderzoek naar een anti-IDO-1-middel (LY3381916) toegediend alleen of in combinatie met anti-PD-L1 checkpoint antilichaam (LY3300054) bij solide tumoren Meerdere fase 1/1b Gesloten Metastatisch / Biopsie verplicht Nuria Kotecki
 • INCAGN1876-201 Een fase 1/2-studie naar de veiligheid, verdraagbaarheid en werkzaamheid van INCAGN01876 in combinatie met immuuntherapieën bij patiënten met gevorderde of gemetastaseerde maligniteiten Meerdere fase 1 Gesloten 2e metastatische lijn, RECIST 1.1, Biopsie Philippe Aftimos
 • INCB 01158-203 Een fase 1/2-studie ter evaluatie van de veiligheid, verdraagbaarheid en werkzaamheid van INCB001158 in combinatie met chemotherapie bij patiënten met gevorderde of uitgezaaide solide tumoren Meerdere fase 1 Gesloten Metastatisch / Biopsie verplicht Christiane Jungels
 • INCB59872-101 Een fase 1/2, open-label, dosisescalatie/dosisuitbreiding onderzoek naar de veiligheid en verdraagbaarheid van INCB059872 bij proefpersonen met gevorderde maligniteiten. Vaste tumoren fase 1/2 Gesloten Alle lijnen Ahmad Hussein Awada
 • INCB62079-101 Een fase 1, open-label studie met dosisescalatie en -uitbreiding naar de veiligheid en verdraagbaarheid van INCB062079 bij patiënten met gevorderd hepatocellulair carcinoom en andere maligniteiten Meerdere fase 1 Gesloten na standard Christiane Jungels