Overslaan en naar de inhoud gaan

De nieuwe generatie onderzoekers dubbel beloond

Persbericht (15/05/2018)

De nieuwe generatie onderzoekers dubbel beloond.
Dubbele Merit Award van de Conquer Cancer Foundation van de American Society of Clinical Oncology (ASCO) 2018 op het gebied van borstkanker voor jonge onderzoekers van het Jules Bordet Instituut

Brussel, 16 mei 2018 – Op 15 mei 2018 ontvingen Noam Pondé en Matteo Lambertini, beide onderzoeker aan het Jules Bordet Instituut, een Merit Award van de Conquer Cancer Foundation van de American Society of Clinical Oncology (ASCO) voor hun bijzondere werk op het gebied van borstkankeronderzoek. Respectievelijk betreft het enerzijds een studie inzake de cardio-toxiciteit van T-DM1 (doelgerichte therapie) en anderzijds een studie inzake de zwangerschap van patiënten die lijden aan borstkanker type HER2+. Een mooie erkenning voor deze twee jonge, gedreven en gepassioneerde onderzoekers, aan het begin van een veelbelovende carrière.

Het onderzoek in de APT/CTSU van het Jules Bordet Instituut beloond
Drs Ponde, de Azambuja, LambertiniMatteo Lambertini en Noam Pondé maken deel uit van de generatie jonge internationale wetenschappers die graag onderzoek willen doen in een gerenommeerd internationaal centrum zoals het Jules Bordet Instituut. In de APT/CTSU (Academic Promoting Team & Clinical Trials Support Unit) van het Institut Jules Bordet worden de gegevens van meer dan 8000 borstkankerpatiënten geanalyseerd in een nauwkeurig omschreven onderzoekskader waarvan de regels de toestemming vereisen van de patiënten. Dankzij deze belangrijke databank konden de twee onderzoekers twee studies ontwikkelen die een beter inzicht kunnen bieden in behandelingen met doelgerichte therapie en hun bijwerkingen op de patiënten. Voor deze studies zijn zij beiden beloond met een Merit Award van de Conquer Cancer Foundation of ASCO. De prijs beloont belangrijke projecten en studies die een bijdrage leveren in de strijd tegen kanker.

Noam Pondé en de studie van de cardio-toxiciteit van T-DM1
De studie van Noam Pondé is gericht op patiënten met borstkanker van het type HER2+ (15-20% van alle borstkankergevallen) in het metastatische stadium en wil vaststellen of T-DM1 gevolgen heeft op het cardiaal systeem. T-DM1 is de combinatie van Trastuzumab (een monoklononaal antilichaam) dat, gedragen door DM1 – een krachtig chemotherapeutische middel, – specifiek kankercellen herkent, integreert en direct vernietigt met een overexpressie van de receptor HER2 op het celoppervlak, verantwoordelijk voor de proliferatie en het overleven van de kanker. Dit type van behandeling, ook doelgerichte therapie genoemd, is niet alleen doeltreffender, maar maakt het ook mogelijk om bijwerkingen te verminderen. Op basis van een nauwkeurige databank van 1961 patiënten heeft Noam Pondé vastgesteld dat de behandeling met T-DM1 geen cardiale risico’s met zich meebrengt. Het is echter wel zo dat oudere patiënten die deze behandeling krijgen met grotere aandacht moeten worden opgevolgd op cardiaal vlak. Dit is de grootste en uitgebreidste studie over dit onderwerp die tot op heden is uitgevoerd.

Matteo Lambertini en de studie betreffende zwangerschap bij patiënten met borstkanker van het type HER2+
Het onderzoeksproject uitgevoerd door Matteo Lambertini focust specifiek op patiënten van rond de 40 jaar met een voorgeschiedenis van borstkanker van het type HER2+, die in het verleden behandeld zijn met Trastuzumab en/of Lapatinib (twee therapeutische middelen die zich richten op de receptoren van de kankercellen van het type HER2+) en die een zwangerschap hebben ontwikkeld tijdens of na hun behandelingen. Op basis van de analyse en de studie van de gegevens van 92 patiënten opgenomen in 2 internationale studies waarvoor formulieren werden verzameld met individuele informatie over de zwangerschap, konden twee belangrijke conclusies worden getrokken. Enerzijds leverde de toediening van de behandeling in het verleden geen complicaties op tijdens de zwangerschap, noch voor de moeder noch voor het kind. Anderzijds kregen 5 patiënten een ongeplande zwangerschap terwijl zij een behandeling met Trastuzumab en/of Lapatinib volgden. Het nemen van deze behandeling tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap heeft geen complicaties met zich meegebracht. Deze laatste conclusie wordt echter onder een zeker voorbehoud naar voor gebracht, rekening houdend met het geringe aantal bestudeerde patiënten.

Het onderzoek aan het Jules Bordet Instituut heeft een internationaal gezicht
Matteo Lambertini, van de Universiteit van Genova, San Martino Hospital, in Italië, neemt vandaag deel aan het onderzoek naar kanker aan het Jules Bordet Instituut dankzij de ESMO – European Society for Medical Oncology. Deze organisatie stelt jonge oncologen in staat om Fellowships op te zetten in bekende medische instellingen; met andere woorden, praktische onderzoeksstages om projecten voor klinisch/ translationeel onderzoek uit te voeren. Noam Pondé, afkomstig uit Brazilië, wilde het leven van zijn patiënten veranderen en met het oog daarop wilde hij onderzoek doen en een onderzoeksproject ontwikkelen in België. Beide studenten van de ULB kozen voor het Jules Bordet Instituut in het kader van hun doctoraatsthesis omwille van zijn internationale naam, met name door de het werk van Martine Piccart, in het bijzonder op het gebied van onderzoek naar borstkanker. Aan de zijde van Dr. Evandro de Azambuja, Head of Medical Support Team (APT), maken zij het mogelijk het dagelijks leven van patiënten met borstkanker te verbeteren. « Ik was zeer verheugd om te vernemen dat twee van onze Fellows een Merit Award hebben ontvangen van de Conquer Cancer Foundation of ASCO. Deze Merit Award is een zeer belangrijke erkenning voor deze nieuwe onderzoekers en stelt hen in staat om deel te nemen aan een conferentie die meer dan 35.000 deelnemers samenbrengt, allen met één enkel doel: kanker overwinnen! Dit vormt een internationale erkenning voor ons Instituut. Dit verheugt mij en ik ben zeer trots op Matteo en Noam. Dit is slechts het begin van een veelbelovende carrière voor hen allebei. » zegt Dr de Azambuja.

Voor meer informatie over de prijs : www.conquercancerfoundation.org

Verwijzing naar de publicaties:

  • An individual patient level data pooled analysis of T-DM1 cardiac safety in HER2-positive (HER2+) metastatic breast cancer (MBC) patients. Abstract number 10068, Noam Pondé.
  • Pregnancies during and following trastuzumab (T) and/or lapatinib (L) in patients (pts) with HER2-positive (HER2+) early breast cancer (EBC): Analysis from the NeoALTTO (BIG 1-06) and ALTTO (BIG 2- 06) trials. Abstract number: 10065, Lambertini M et al,


In bijlage: foto van Noam Pondé, Dr Evandro de Azambuja & Matteo Lambertini 

Perscontact (Jules Bordet Instituut)