Overslaan en naar de inhoud gaan

Dank u wel !!!

Persbericht van de ziekenhuizen van het iris-netwerk (26/03/2020)

lOGO iris

Onze werknemers bedanken u op hun beurt!

Aan het einde van de eerste week van de invoering van de veralgemeende lockdown willen we al onze medeburgers bedanken voor de sympathie die ze tonen voor de zorgteams en alle mensen van wie de diensten elke dag onmisbaar zijn.

Elke avond om 20.00 uur krijgen velen van ons een warm hart wanneer er applaus weerklinkt als blijk van deze steun.

Dag na dag zien we het aantal mensen besmet met Covid-19 toenemen, wat leidt tot een aanzienlijke stijging van de werkdruk voor onze artsen, verpleegkundigen, onthaalmedewerkers, schoonmaakpersoneel, ... Voor de komende weken moeten we ons voorbereiden op een versnelling van het aantal gevallen!

Om die toename aan te kunnen, zullen de ziekenhuizen al hun krachten nodig hebben. We rekenen op u om ons daarbij te helpen.

We zijn vooral dankbaar tegenover degenen die een open opvang bieden in de kinderdagverblijven en scholen voor de kinderen van onze werknemers. We zullen het nodig hebben dat de openingstijden van deze opvang zo ruim mogelijk blijven naarmate de epidemie uitbreidt.

We bedanken ook de personeelsleden in de supermarkten en winkels die onze werknemers steunen door het boodschappen doen voor hen te vergemakkelijken en door hen voorrang te geven. Dank aan onze leveranciers die de producten en het materiaal blijven leveren die noodzakelijk zijn voor de voortzetting van onze zorgactiviteiten. Dank ook aan alle mensen die hun hulp aanbieden, vooral degenen die vrijwillig een handje willen komen toesteken mochten onder onze medewerkers te veel afwezigen zijn wegens ziekte; in de hoop dat we geen beroep op hen hoeven te doen...

Dank aan de politieagenten die ervoor zorgen dat de lockdown wordt gerespecteerd en die begripvol zijn tegenover het ziekenhuispersoneel en alle bovengenoemde mensen die blijven werken, met name om ons te helpen.

Tot slot, zoals een beroemde slogan van de afgelopen dagen luidt: “wij blijven in het ziekenhuis voor u, blijf thuis voor ons”. Alleen een strikte naleving van de lockdown zal het mogelijk maken de epidemie in te perken en te voorkomen dat we de ziekenhuizen verzadigen. Denk erom en herinner iedereen rondom u en op uw sociale netwerken eraan... Dat is het mooiste gebaar van solidariteit dat u naar ons toe kunt stellen!

Namens alle werknemers van het iris-netwerk van Brusselse openbare ziekenhuizen, dank ik u allen voor uw steun nu en in de komende weken.                                                      

 

Etienne Wéry, Afgevaardigd bestuurder  

Renaud Witmeur, Voorzitter