Overslaan en naar de inhoud gaan

Al dan niet deelnemen aan een klinische proef?

Het Jules Bordet Instituut ontwikkelt een innovatieve digitale tool die patiënten helpt te beslissen.

Geholpen door patiënten werkt Patrick Miqueu in het Jules Bordet Instituut aan een digitale tool om gemakkelijker en met kennis van zaken te beslissen over het al dan niet deelnemen aan klinische proeven. Dit ambitieuze project is essentieel voor de patiënten: de bedoeling is hen beter te informeren over klinisch onderzoek en zo meer openheid voor onderzoeksprojecten te creëren.

Patrick Miqueu
   Patrick Miqueu

Een tool die door en voor de patiënten wordt ontwikkeld

Patiënten met een kankeraandoening krijgen tijdens hun zorgtraject weleens de vraag van hun arts om mee te werken aan klinisch onderzoek. Dergelijke studies onderzoeken of een medische strategie, een nieuwe behandeling of nieuwe spitstechnologie veiliger en doeltreffender is dan bestaande behandelingen. Deelnemen aan klinisch onderzoek of toch liever niet? Voor de patiënt is dit vaak een complexe beslissing. De reden is de onvoorspelbaarheid van de risico's en/of voordelen van deelname aan dat onderzoek.

Om de patiënt te helpen in dit beslissingsproces sleutelt Patrick Miqueu (Coordinator Research Promotion & Patient Collaborations) aan een digitale interactieve tool die de rol van het onderzoek verduidelijkt, de geheimzinnigheid rond diverse aspecten van klinische studies ontrafelt, en alle nodige informatie en documentatie verschaft met het oog op een weldoordachte beslissing van de patiënt.

Het projectteam werkt nauw samen met een patiëntenvereniging. Velen van hen worden effectief betrokken bij de uitwerking van de digitale tool, zodat de aangeboden oplossingen zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften van de patiënt.

Deze digitale tool wordt dus voor én door patiënten gecreëerd zodat ze goed en wel geïnformeerd kunnen beslissen om al dan niet deel te nemen aan een klinisch onderzoek dat dankzij zijn resultaten achteraf vele andere patiënten zal voorthelpen.