Overslaan en naar de inhoud gaan

De afdeling celtherapie geeft - op europees niveau - vandaag vorm aan de behandelingen van morgen

Persbericht (27/04/2023)

De afdeling celtherapie geeft - op europees niveau - vandaag vorm aan de behandelingen van morgen

Brussel, 27/04/2023 – De nieuwe afdeling Celtherapie van het Jules Bordet Instituut, dat (samen met het Erasme Ziekenhuis en het Kinderziekenhuis UKZKF) deel uitmaakt van het H.U.B (Academisch Ziekenhuis Brussel), is intussen goed en wel thuis op de gezondheidscampus van de ULB. Deze afdeling levert pionierswerk! Ze wil nu haar samenwerkingsverbanden nog verruimen en de grenzen van celtherapie verleggen om nog meer patiënten uit alle bevolkingslagen te genezen.

UCTH

De afdeling Celtherapie (UTCH) verenigt de expertise van drie instellingen
In 1981 werd in het Jules Bordet Instituut de afdeling Celtherapie (‘Unité de Thérapie Cellulaire’) opgericht, met als doel steeds meer patiënten te genezen dankzij de toen uiterst innovatieve celtherapieën. Sindsdien heeft deze afdeling – mede dankzij haar precisiebehandelingen – belangrijke vooruitgang geboekt in de aanpak van zeldzame kankers en andere weesziekten. Onze expertise op dit domein is recent nog verhoogd door de samenbundeling van de competenties van de hematologieteams van het Jules Bordet Instituut, het Erasme Ziekenhuis en het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola binnen het H.U.B (Academisch Ziekenhuis Brussel). De afdeling Celtherapie is intussen één jaar actief in het nieuwe gebouw van het Jules Bordet Instituut, en kreeg zopas van het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) accreditatie voor het gebruik van gemodificeerde celproducten. Deze belangrijke stap vooruit maakt het mogelijk steeds concretere producten te ontwikkelen.

Wat bedoelen we met celtransplantatie en met celtherapie?
De menselijke cellen die bij celtherapie worden gebruikt, moeten met dezelfde omzichtigheid en standaardisering worden behandeld als geneesmiddelen. In de hematologie wordt celtherapie al 40 jaar gebruikt voor merg- en stamceltransplantaties. Het gaat m.a.w. om cellen waaruit zich andere bloedcellen (rode en witte bloedcellen, bloedplaatjes, ...) ontwikkelen. Dankzij deze transplantaties kan een nieuw immuunsysteem worden gevormd dat in staat is om tumoren te overwinnen. De celtherapie beleeft vandaag een ware revolutie: ze wordt voortaan verruimd naar diverse andere domeinen van de geneeskunde zoals de immuuntherapie tegen kankers die niet reageren op chemo, regeneratieve geneeskunde, genmodificatie om zeldzame aandoeningen van de rode bloedcellen genezen. Met celtherapie is het zelfs ook mogelijk bepaalde immuniteitsfenomenen te corrigeren en afstoting na transplantatie van vaste organen (bv. lever of nier) te voorkomen. De behandeling met Cart-T-cellen, namelijk de wijziging van witte bloedcellen om kankercellen te herkennen, is ook een veelbelovende therapie die lokaal zou kunnen worden geproduceerd. Een doorbraak die mogelijk is dankzij de steun van de Jules Bordet Associatie.

De essentie van het proces is onderzoek dat de behandelingen van morgen voorbereidt
De afdeling Celtherapie is de centrale schakel van een keten die start bij overleg met de patiënt over zijn opties inzake behandeling, in de spreekkamer. Daarvóór hebben al sessies van enkele uren plaatsgevonden in een aferese-afdeling, gericht op het verzamelen van cellen via specifieke biopsietechnieken. Erna volgt de transplantatieafdeling waar de patiënt enkele dagen tot enkele weken doorbrengt, afhankelijk van de vereiste voorbereiding voor de behandeling. De afdelingen Celtherapie en Klinisch Onderzoek werken dag na dag nauw samen met de laboratoria van het Instituut, van de campus en van partners in de farmaceutica om de behandelingen van morgen uit te werken en te testen.

PERSCONTACT

 • Persverantwoordelijke : Alexandra Cazan 
  E-mail : alexandra.cazan@hubruxelles.be
  communication@hubruxelles.be
  Tel : +32 (0)2 541 38 89
  Mob : +32 (0) 493 16 74 79
 • Persvoorlichter: Gabrielle Vanhoudenhove
  E-mail : g.vanhoudenhove@hubruxelles.be
  communication@hubruxelles.be
  Tel : +32 (0)2 555 83 95


OVER HET JULES BORDET INSTITUUT
Het Jules Bordet Instituut is een geïntegreerd, multidisciplinair centrum dat uniek is in België. Dit autonome ziekenhuis heeft zich volledig toegelegd op kankeraandoeningen.
Al 80 jaar biedt het Jules Bordet Instituut zijn patiënten het kruim van de diagnostische en therapeutische strategieën om kanker te voorkomen, te screenen en actief te bestrijden. Het Instituut streeft een drievoudige missie na: zorgverstrekking, onderzoek en onderwijs. Onze internationale reputatie lokt de grootste experts op het domein van kanker naar ons Instituut. Dankzij zijn innoverende spirit draagt het Jules Bordet Instituut actief bij tot de ontwikkeling en de ontdekking van nieuwe en belangrijke diagnose- en behandelingstechnieken, en dit om zijn patiënten zo snel mogelijk hiervan te kunnen laten profiteren.
In mei 2018 ontving het Jules Bordet Instituut voor de tweede keer de officiële accreditatie en certificatie van de OECI (Organisation of European Cancer Institutes) als ‘Comprehensive Cancer Center’ (geïntegreerd oncologiecentrum). Voor dit kwaliteitslabel komen enkel multidisciplinaire oncologische verzorgingsinstellingen in aanmerking die ook onderzoek en opleiding integreren. Het Jules Bordet Instituut is het enige Comprehensive Cancer Center met OECI-accreditatie in België.
Het Instituut opende op 28 november 2021 de deuren van zijn nieuwe gebouw op de ULB-campus in Anderlecht: 80.000 m², volledig gewijd aan een optimaal aanbod aan verzorging, onderzoek en opleiding op het domein van de oncologie, maar ook gericht op het welzijn van de patiënt. Het Instituut telt 250 ziekenhuisbedden naast 43 bedden in dagziekenhuis.
Het Jules Bordet Instituut maakt samen met het Erasme Ziekenhuis en het UKZKF Kinderziekenhuis deel uit van het H.U.B (Academisch Ziekenhuis Brussel). Deze academische ziekenhuisgroepering met internationale faam garandeert, met name dankzij nieuwe investeringen, voor iedereen toegankelijke verzorging van topkwaliteit, evenals uitmuntendheid in onderzoek en onderwijs.
www.bordet.be

OVER HET H.U.B
Het H.U.B (Academisch Ziekenhuis Brussel) is het academisch ziekenhuis van de ULB (Université Libre de Bruxelles) dat sinds 2021 het Jules Bordet Instituut, het Erasme Ziekenhuis en het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola verenigt.
Dit referentiecentrum op internationaal niveau is gevestigd in het hart van het Brussels Gewest. Het H.U.B biedt algemene, oncologische en pediatrische zorgen van hoge kwaliteit aan.
Deze uitmuntende verzorging ligt binnen ieders bereik en wordt verrijkt met, en gevoed door een tweeledige instroom van wetenschappelijk onderzoek en van onderwijs voor het verzorgingspersoneel van morgen.
Het H.U.B telt in 2022 meer dan 6000 medewerkers die zich laten inspireren door de waarden Patiëntenbelang, Respect, Engagement, Solidariteit, Diversiteit en Inclusie, Vrij Onderzoek.
www.hubruxelles.be

OVER DE ASSOCIATION JULES BORDET
Sinds meer dan 50 jaar is het kankeronderzoek in het Jules Bordet Instituut onlosmakelijk verbonden met de Association Jules Bordet (het vroegere Les Amis de l'Institut Bordet). Deze vzw is de belangrijkste privédonateur van het Instituut. Zij heeft in een halve eeuw meer dan 100 miljoen euro aan steun aangeleverd en zo de financiering mogelijk gemaakt van honderden onderzoeksprojecten, zodat belangrijke vooruitgang kon worden geboekt ten voordele van de zieken.
De Association Jules Bordet blijft trouw aan haar missie en heeft intussen ook weer 18 miljoen euro vrijgemaakt voor de ontplooiing van onderzoeksactiviteiten in het nieuwe ziekenhuis. Hiervan is bijna 6 miljoen euro toegewezen voor de aanschaf, door het Jules Bordet Instituut, van de MRI-Linac 1,5 Tesla en de simulatie-MRI.
Wilt u meer weten over de Association Jules Bordet? Bezoek de website www.association-jules-bordet.be.

OVER DE AFDELING CELTHERAPIE (UTCH)
De afdeling Celtherapie (UTCH) heeft in haar korte bestaan al meermaals pionierswerk geleverd: bij de eerste haplo-identieke transplantaties, de eerste cytaferese-eenheden in België, de eerste accreditaties voor navelstrengbloedbanken, de eerste protocollen voor kinderen, ... Dankzij de verhuis naar New Bordet, de investeringen van het Jules Bordet Instituut en de steun van de Association Jules Bordet heeft de afdeling Celtherapie (UTCH - ‘Unité de Thérapie Cellulaire Hématologie’) de mogelijkheid om haar platform verder te ontwikkelen. De afdeling Celtherapie geniet reeds de JACIE-accreditatie maar mikt ook op internationale GMP-kwalificaties om het spectrum van mogelijkheden ten gunste van de patiënten nog te verruimen. De afdeling Celtherapie biedt ook expertise die onmisbaar is voor implementering en ontwikkeling van innovatieve behandelingen voor de patiënten van de drie ziekenhuizen die samen het H.U.B (Academisch Ziekenhuis Brussel) vormen, evenals de patiënten van het ULB-netwerk, zowel inzake cellulaire immuuntherapie als in gentherapie. Dit is dankzij haar internationale partnerschappen mogelijk voor volwassenen maar ook voor kinderen, op een intensievere manier en met effectieve, beveiligde protocollen.