Overslaan en naar de inhoud gaan

Roze oktober : De MyPeBS studie

Pers bericht (20/10/2022) 

De MyPeBS studie : « Het bevorderen van kennis over borstkankerscreening is essentieel

20 oktober 2022 – MyPeBS (My Personal Breast Cancer Screening) is een klinische studie die tot doel heeft een op het individuele risico gebaseerde screeningstrategie voor borstkanker te evalueren. Bij de klinische studie, gecoördineerd door Unicancer (Frankrijk), zijn 28 partners in 6 landen betrokken (België, Frankrijk, Italië, Verenigd Koninkrijk, Israël, Spanje). In België wordt het uitgevoerd in 11 ziekenhuizen en gecoördineerd door het Jules Bordet Instituut, dat deel uitmaakt van het Universitair Ziekenhuis van Brussel. De wervingsfase van de studie, die sinds 2019 loopt, is verlengd tot juni 2023 om vrouwen te kunnen blijven aanwerven, wiens inzet onmisbaar is om resultaten te verkrijgen.

De huidige standaardscreening is efficiënt maar heeft beperkingen
Screeningprogramma's voor borstkanker in de EU-lidstaten bieden een standaardscreening aan voor alle vrouwen tussen 50 en 69 jaar (of 74, afhankelijk van het land) op basis van één risicofactor: leeftijd. Er zijn echter nog andere risicofactoren betrokken bij de ontwikkeling van borstkanker: familiegeschiedenis, persoonlijke geschiedenis, levensstijl, genetica. Hoewel deze standaardscreeningstrategie een duidelijk voordeel heeft, namelijk vroegtijdige opsporing die leidt tot een minder uitgebreide behandeling en een lager overlijdensrisico, heeft zij ook nadelen: overdiagnose (het vinden en behandelen van tumoren die geen probleem zouden zijn geweest), intervalkankers (kankers die niet zijn ontdekt tussen 2 screeningonderzoeken), vals-positieve gevallen (vrouwen worden teruggeroepen voor verdere onderzoeken die geen kanker aan het licht brengen).

MyPeBS, naar een gepersonaliseerde borstkankerscreening
De MyPeBS-studie (My Personal Breast Cancer Screening) wil deze beperkingen overschrijden door een Europees klinisch onderzoek voor te stellen om de voordelen van gepersonaliseerde borstkankerscreening te evalueren. In dit kader worden de frequentie en de modaliteiten van de screening aangepast aan het individuele risico van elke vrouw. Het doel van deze nieuwe strategie is de doeltreffendheid van de screening te vergroten en tegelijkertijd de ongemakken ervan te verminderen. De resultaten van deze studie zullen gebruikt worden om Europese aanbevelingen voor te stellen om de georganiseerde screening te verbeteren. De studie, die in 2019 van start is gegaan, heeft al meer dan 35.000 vrouwen ingeschreven in de 6 deelnemende landen. De aanwerving van vrijwilligers gaat door tot juni volgend jaar, met de hoop in totaal 56.000 vrouwen in de zes deelnemende landen aan te werven.

Waarom deelnemen aan deze studie?
De deelneemsters aan het MyPeBS onderzoek zijn zeker degenen die het best kunnen praten over de redenen waarom zij voor deelname aan MyPeBS hebben gekozen. In deze context wilden sommigen van hen anoniem getuigen en antwoord geven op de vraag: "Waarom heeft u ervoor gekozen deel te nemen aan MyPeBS? «Om de medische wetenschap vooruit te helpen, maar ook om te kunnen genieten van de nieuwe kennis die de studie zal opleveren over het nut en de doeltreffendheid van screening. » «Om actief en concreet deel te nemen aan de ontwikkeling en verbetering van de screening op borstkanker, en zo eerder op te sporen en te behandelen wanneer dat nodig is, en geen onnodige onderzoeken te laten uitvoeren wanneer dat niet nodig is. » « Aangezien dit onderzoek in verschillende landen zal plaatsvinden, zullen we toegang hebben tot een grote genetische diversiteit om conclusies te trekken. Kortom, door deel te nemen draag ik bij aan de vooruitgang van de geneeskunde, word ik zelf goed opgevolgd en kunnen in de toekomst vele levens gered worden. »

Standpunt van een deelnemende arts
Naast de bovengenoemde getuigenis van een deelneemster lijkt het van belang het standpunt van een aan de studie deelnemende arts te kennen. Op de vraag "Welke voordelen ziet u bij uw patiënten die deelnemen aan de MyPeBS-studie", is haar antwoord duidelijk: «Een van de grote voordelen is de bekendheid van screening. Patiënten die niet regelmatig of helemaal niet screenden, zijn gemotiveerd en volgen het voorgestelde programma goed, ongeacht in welke groep zij zijn gerandomiseerd. » Een van de redenen waarom hij zijn patiënten deze studie aanbeveelt is de voortgang van het onderzoek: «Wij bevelen deze studie aan bij alle patiënten die ervoor in aanmerking komen. Wij bevelen het vaak aan bij patiënten die niet overtuigd zijn door het huidige screeningsysteem, zij die het onderzoek willen bevorderen. » Tot slot was zijn betrokkenheid bij de studie als hoofdonderzoeker vanzelfsprekend: «Dit is de eerste studie in België die de screening op borstkanker echt ter discussie stelt. Het opnemen van genetische gegevens bij de berekening van het risico en de screeningsfrequentie is innovatief en veelbelovend. Aangezien ons centrum al 30 jaar gespecialiseerd is in screening, lag het voor de hand dat wij aan een dergelijk project zouden deelnemen. »

Dit project wordt gefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 755394. In België wordt het ook gesteund door het Kankerfonds.

Perscontact 
Persvoorlichter: Gabrielle Vanhoudenhove
- E-mail : gabrielle.vanhoudenhove@erasme.ulb.ac.be + communication@hubruxelles.be
- Tel : +32 (0)2 555 83 95

Over het H.U.B
Het H.U.B (Academisch Ziekenhuis van Brussel) is de koepel van het Jules Bordet Instituut, het Erasmusziekenhuis en het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF). Deze grote universitaire ziekenhuisgroep werd in 2021 opgericht op initiatief van de Stad Brussel en de ULB (Université Libre de Bruxelles). Het H.U.B garandeert zowel gezondheidszorg van hoge kwaliteit binnen ieders bereik als uitmuntendheid in opleiding en onderzoek.
Het H.U.B telt 1.420 ziekenhuisbedden en meer dan 6.000 personeelsleden, onder wie 841 artsen in voltijds verband en 3.975 niet-medici in voltijds verband.
Het H.U.B koestert de ambitie om al zijn teams een aantrekkelijke werkomgeving aan te bieden, met uitgebreide kansen voor hun ontplooiing, opleiding en loopbaan, en om tegelijk het voortbestaan en dus de financiële leefbaarheid van het geheel te garanderen.