Overslaan en naar de inhoud gaan

100e patiënt behandeld met de revolutionaire MR-LINAC!

Pers Bericht (15/01/2024) 

Geneeskunde van de toekomst in het Jules Bordet Instituut : 100e patiënt behandeld met de revolutionaire MR-LINAC!

Brussel, 15 januari 2024 - De afdeling Radiotherapie van het Jules Bordet Instituut beschikt sinds de verhuizing, en met name dankzij een bijzonder gulle 6,5 miljoen euro sponsoring vanwege de Association Jules Bordet, over zeer bijzondere apparatuur voor de behandeling van kankerpatiënten: een 1.5 Tesla MR-Linac, de de enige in België. Deze machine biedt tal van nieuwe en hoopvolle perspectieven.

Realtime responsieve radiotherapie
De MR-Linac combineert geavanceerde MRI-beeldvorming (voor haarfijne bepaling van de te bestralen zone) met het vermogen van de lineaire accelerator. Deze koppeling maakt een optimale behandeling dankzij ‘realtime responsieve’ radiotherapie mogelijk. Voor de patiënt resulteert dit in een uiterst gepersonaliseerde behandeling die dag na dag kan worden aangepast volgens de morfologie van de tumor en van de omliggende organen op dát specifieke tijdstip. Zo wordt enerzijds de toxiciteit van de behandeling gereduceerd dankzij optimalisering van de afgeleverde dosis, en blijft anderzijds de levenskwaliteit van de patiënt behouden omdat deze slechts 3 tot 5 keer naar het ziekenhuis moet. Een standaardbehandeling duurt tussen de 20 en 35 sessies.

Een nieuwe stap naar de geneeskunde van morgen
De geneeskunde van morgen is hiermee weer een stap dichterbij: de MR-Linac levert immers functionele beeldvorming met de nodige informatie over de biologie van de tumor. De volgende stap is het afstemmen van de behandeling op de morfologie en biologie van de tumor op dát moment. Dit past dan weer in onze filosofie van een ultra-gepersonaliseerde geneeskunde. Deze toestelcombinatie wordt vooral ingezet voor patiënten met kankers in de buik en in de bekkenzone (prostaat, rectum), of technisch moeilijk behandelbare kankers (pancreas, lever, bijnieren). Er lopen ook verschillende onderzoeksprojecten. Vijf alvleesklierpatiënten zijn opgenomen in een innovatieve gerandomiseerde stereotaxisstudie die wordt geleid door het Instituut Jules Bordet en waaraan verschillende Belgische centra deelnemen. Deze nieuwe ontwikkeling illustreert ten overvloede het engagement van het Jules Bordet Instituut en van het H.U.B in het algemeen om zijn patiënten spitstechnologische en gepersonaliseerde zorgverlening aan te bieden. Een nieuw tijdperk in de oncologische therapie is aangebroken!

L’équipe de l'IRM Linac au côté du 100ième patient venu de Charleroi pour une radiothérapie en 3 séances.
Het team van de MR-Linac naast de 100e patiënt. Deze kwam vanuit Charleroi voor een radiotherapie in 3 sessies.

OVER DE ASSOCIATION JULES BORDET
Sinds meer dan 50 jaar is het kankeronderzoek in het Jules Bordet Instituut onlosmakelijk verbonden met de Association Jules Bordet (het vroegere Les Amis de l'Institut Bordet). Deze vzw – de belangrijkste privédonateur van het Instituut – heeft in een halve eeuw meer dan 150 miljoen euro aan steun aangeleverd en de financiering van honderden onderzoeksprojecten mogelijk gemaakt, zodat belangrijke vooruitgang kon worden geboekt voor de zieken. De Association Jules Bordet blijft trouw aan haar missie en heeft intussen ook weer 18 miljoen euro vrijgemaakt voor de ontplooiing van onderzoeksactiviteiten in het nieuwe ziekenhuis. Hiervan is bijna 6,5 miljoen euro toegewezen voor de aanschaf, door het Jules Bordet Instituut, van de MRI-Linac 1,5 Tesla en de simulatie-MRI.
Wilt u meer weten over de Association Jules Bordet?
Bezoek de website www.association-jules-bordet.be

OVER HET JULES BORDET INSTITUUT
Het Jules Bordet Instituut is een geïntegreerd, multidisciplinair centrum dat uniek is in België. Dit autonome ziekenhuis heeft zich volledig toegelegd op kankeraandoeningen.
Al 80 jaar biedt het Jules Bordet Instituut zijn patiënten het kruim van de diagnostische en therapeutische strategieën om kanker te voorkomen, te screenen en actief te bestrijden. Het Instituut streeft een drievoudige missie na: zorgverstrekking, onderzoek en onderwijs. Onze internationale reputatie lokt de grootste experts op het domein van kanker naar ons Instituut. Dankzij zijn innoverende spirit draagt het Jules Bordet Instituut actief bij tot de ontwikkeling en de ontdekking van nieuwe en belangrijke diagnose- en behandelingstechnieken, en dit om zijn patiënten zo snel mogelijk hiervan te kunnen laten profiteren.
In mei 2018 ontving het Jules Bordet Instituut voor de tweede keer de officiële accreditatie en certificatie van de OECI (Organisation of European Cancer Institutes) als "Comprehensive Cancer Centre" (geïntegreerd oncologiecentrum). Dit kwaliteitslabel is voorbehouden voor multidisciplinaire oncologische verzorgingsinstellingen die ook onderzoek en opleiding integreren. Het Jules Bordet Instituut is het enige Comprehensive Cancer Center met OECI-accreditatie in België.
Het Instituut opende op 28 november 2021 de deuren van zijn nieuwe gebouw op de ULB-campus in Anderlecht: 80.000 m², volledig gewijd aan een optimaal aanbod aan verzorging, onderzoek en opleiding op het domein van de oncologie, maar ook gericht op het welzijn van de patiënt. Het Instituut telt 250 ziekenhuisbedden naast 43 bedden in de dagkliniek.
Het Jules Bordet Instituut maakt deel uit van de HUB, de koepel van Brusselse Academische Ziekenhuizen waartoe naast het Jules Bordet Instituut ook het Erasmusziekenhuis en het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola behoren. Deze academische ziekenhuisgroepering met internationale faam garandeert, met name dankzij nieuwe investeringen, voor iedereen toegankelijke verzorging van topkwaliteit, evenals uitmuntendheid in onderzoek en onderwijs.
www.bordet.be

OVER HET H.U.B
Het H.U.B (Hôpital Universitaire de Bruxelles) is het Academisch Ziekenhuis van de ULB (Université Libre de Bruxelles) en sinds 2021 de koepel van het Jules Bordet Instituut, het Erasmusziekenhuis en het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola.
Dit referentiecentrum op internationaal niveau is gevestigd in het hart van het Brussels Gewest. Het H.U.B biedt algemene, oncologische en pediatrische zorgen van hoge kwaliteit aan.
Deze uitmuntende verzorging die binnen ieders bereik ligt, wordt verrijkt met, en gevoed door een tweeledige instroom van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs voor het verzorgingspersoneel van morgen.
Het H.U.B telt in 2022 meer dan 6000 medewerkers die zich laten inspireren door de centrale waarden Patiëntenbelang, Respect, Engagement, Solidariteit, Diversiteit en Inclusie, Vrij Onderzoek.
www.hubruxelles.be