Overslaan en naar de inhoud gaan

Eenheid celtherapie (Hematologie)

Het Laboratorium voor experimentele hematologie (HEMEXP) is een platform gewijd aan het omzetten van nieuwe celtherapieën in betrouwbare en effectieve behandelingen om de overlevingskans van kankerpatiënten te verbeteren door middel van innovatieve benaderingen.  De werking van de eenheid gaat vooraf aan en is nauw verweven met de aferese-eenheid en ook met de verderop in het proces gelegen klinische transplantatieafdeling. Ze werkt ook samen met translationele onderzoekseenheden om nieuwe celproducten voor klinisch gebruik te ontwikkelen. Wij bieden aan het Instituut de expertise die onmisbaar is voor de implementatie en ontwikkeling van celimmuuntherapie.

Het platform voor celtherapie is een entiteit die voldoet aan de GMP-normen voor het verzamelen, bewerken (inclusief de selectie, expansie, invriezing, enz. van cellen), controleren, opslaan en afleveren van verschillende soorten cellen, waaronder hematopoëtische stamcellen, mesenchymale cellen, lymfocyten en dendritische cellen. Het omvat 3 door het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) geaccrediteerde banken: de hematopoëtische stamcelbank, de celbank voor therapeutische doeleinden die sinds 2009 is geaccrediteerd in het inspectieprogramma (the Joint Accreditation Committee of the ISCT and EBMT of JACIE) en de ULB navelstrengbloedbank, geaccrediteerd door het Amerikaanse agentschap FACT (Foundation for Accreditation of Cellular Therapy). Onze accreditaties staan garant voor werk dat voldoet aan hoge kwaliteitsnormen en stellen ons tevens in staat om de kwaliteit binnen de verschillende teams die betrokken zijn bij de uitvoering van hematopoëtische transplantaties en bij celtherapie in het algemeen, voortdurend te verbeteren. Omwille van de aanzienlijke toename van onze activiteit werd de navelstrengbloedbank reeds overgebracht naar de site van Anderlecht (campus ULB en Erasmusziekenhuis) in een tijdelijke structuur in afwachting van de inhuldiging van onze definitieve lokalen in New Bordet

Onze expertise heeft ons ook in staat gesteld om nauw samen te werken met kleine biotechnologiebedrijven die betrokken zijn bij de ontwikkeling van innovatieve therapieën. Wij bieden hen de mogelijkheid een beroep te doen op professionele diensten, gaande van toegang tot een geaccrediteerde celtherapie-eenheid om hun klinische onderzoeken uit te voeren tot consultancydiensten voor het optimaliseren van nieuwe producten.

Gezien de groei van immuuntherapie heeft het Instituut bovendien ook besloten om in haar nieuwe gebouwen van New Bordet te investeren in een grote eenheid die conform de GMP-normen is. De nieuwe eenheid moet ons in staat stellen om de uitdaging van de nieuwe celimmuuntherapieën aan te gaan en niet alleen tegemoet te komen aan de behoeften van het Instituut, maar ook aan die van zijn potentiële academische en particuliere medewerkers.

Onderzoeksprojecten  

Project 1

A MULTINATIONAL OPEN-LABEL DOSE ESCALATION PHASE I/II STUDY TO ASSESS THE SAFETY AND CLINICAL ACTIVITY OF MULTIPLE ADMINISTRATIONS OF NKR-2 IN PATIENTS WITH DIFFERENT METASTATIC TUMOR TYPES.

Project 2

AN OPEN-LABEL, PHASE I/II STUDY TO ASSESS THE SAFETY AND CLINICAL ACTIVITY OF NKR-2 TREATMENT ADMINISTRATION AFTER A NON-MYELOABLATIVE PRECONDITIONING CHEMOTHERAPY IN RELAPSE/REFRACTORY ACUTE MYELOID LEUKEMIA OR MYELODYSPLASTIC SYNDROME PATIENTS.

Project 3

An open-label, Phase I study to assess the safety of multiple  doses of CYAD-101, administered after standard FOLFOX chemotherapy in patients with unresectable metastatic colorectal cancer

Project 4

A Phase 1/2 Study to Evaluate the Safety and Efficacy of a Single Dose of Autologous CRISPR-Cas9 Modified CD34+ Human Hematopoietic Stem and Progenitor Cells (CTX001) in Subjects with Severe Sickle Cell Disease

Ons team

Hoofd van de dienst hematologie
Prof. Nathalie Meuleman

Directeur van de eenheid celtherapie en bankbeheerder
Prof. Philippe Lewalle

Wetenschappelijk directeur van de eenheid celtherapie
DrSc Alain Delforge

Coördinator van de eenheid celtherapie
Redouane Rouas

Kwaliteitsbewaker van de eenheid celtherapie
Aurélie Timmermans
Olivier Carabin

Technici van de eenheid celtherapie
Marie-José Concepcion Caballero
Christine Dorval
Pierrick Luystermans
Aude Sauvage

Secretariaat
Vanessa Vanpevenage

03/02/2020

 Wetenschapelijke artikelen

Allogeneic transplantation after PD-1 blockade for classic Hodgkin lymphoma.

Auteurs : Merryman RW, Castagna L, Giordano L, Ho VT, Corradini P, Guidetti A, Casadei B, Bond DA, Jaglowski S, Spinner MA, Arai S, Lowsky R, Shah GL, Perales MA, De Colella JMS, Blaise D, Herrera AF, Shouse G, Spilleboudt C, Ansell SM, Nieto Y, Badar T, Hamadani M, Feldman TA, Dahncke L, Singh AK, McGuirk JP, Nishihori T, Chavez J, Serritella AV, Kline J, Mohty M, Dulery R, Stamatoulas A, Houot R, Manson G, Moles-Moreau MP, Orvain C, Bouabdallah K, Modi D, Ramchandren R, Lekakis L, Beitinjaneh A, Frigault MJ, Chen YB, Lynch RC, Smith SD, Rao U, Byrne M, Romancik JT, Cohen JB, Nathan S, Phillips T, Joyce RM, Rahimian M, Bashey A, Ballard HJ, Svoboda J, Torri V, Sollini M, De Philippis C, Magagnoli M, Santoro A, Armand P, Zinzani PL, Carlo-Stella C
Jaar : 2021
Journal : Leukemia
Volume : 35
Pagina's : 2672-2683

Mantle cell lymphoma simulating inflammatory bowel disease.

Auteurs : Lifrange F, de Wind R, Spilleboudt C, Karfis I, Van Gossum A, Demetter P
Jaar : 2021
Journal : Acta Gastroenterol Belg
Volume : 84
Pagina's : 125-127

Identifying frailty in clinically fit patients diagnosed with hematological malignancies using a simple clinico-biological screening tool: The HEMA-4 study.

Auteurs : Thibaud V, Denève L, Dubruille S, Kenis C, Delforge M, Cattenoz C, Somme D, Wildiers H, Pepersack T, Lamy T, Bron D
Jaar : 2021
Journal : J Geriatr Oncol
Volume : 12
Pagina's : 902-908

PCIP-seq: simultaneous sequencing of integrated viral genomes and their insertion sites with long reads.

Auteurs : Artesi M, Hahaut V, Cole B, Lambrechts L, Ashrafi F, Marçais A, Hermine O, Griebel P, Arsic N, van der Meer F, Burny A, Bron D, Bianchi E, Delvenne P, Bours V, Charlier C, Georges M, Vandekerckhove L, Van den Broeke A, Durkin K
Jaar : 2021
Journal : Genome Biol
Volume : 22
Pagina's : 97

Factors associated with SARS-CoV-2 infection and outcome in patients with solid tumors or hematological malignancies: a single-center study.

Auteurs : Goudsmit A, Cubilier E, Meert AP, Aftimos P, Stathopoulos K, Spilleboudt C, Loizidou A
Jaar : 2021
Journal : Support Care Cancer