Overslaan en naar de inhoud gaan

Clinical trial EMR 200066-007

Een multicentrisch, open-label, gerandomiseerd fase II-onderzoek van de MEK-remmer pimasertib of dacarbazine bij nooit eerder behandelde proefpersonen met N-ras-gemuteerd, plaatselijk vergevorderd of gemetastaseerd kwaadaardig huidmelanoom

Kankers
Organ Huid
Trial status Trial afgesloten
Investigator(s)
Trial type
Interventioneel met experimenteel geneesmiddel
Fase Fase van de proef 2
Academisch proef Nee
Sponsor Merck Serono
EudraCT Identifier 2012-002669-37
ClinicalTrials.gov https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01693068
Laatste update