Overslaan en naar de inhoud gaan

Clinical trial NIVEAU - DSHNHL 2015-01

Studie ter vergelijking van een behandeling door (R)- GemOx ([rituximab]
gemcitabine oxaliplatine), al dan niet in combinatie met Nivolumab bij patiënten
met een agressief non-Hodgkin lymfoom in eerste recidief of primair refractair, die
niet in aanmerking komen voor een hematopoëtische transplantatie

Kankers
Organ Non-Hodgkin lymfoom
Trial status Trial afgesloten
Investigator(s)
Trial type
Interventioneel met experimenteel geneesmiddel
Fase Fase van de proef 2/3
Academisch proef Nee
Sponsor LYSA LYmphoma
EudraCT Identifier 2016-002272-27
ClinicalTrials.gov https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03366272
Inclusion criteria eerste progressie of relapseagressief NHLleeftijd > 65 jaar of >18 jaar en HCT-CI score > 2 of ASCT in het verleden en allogene beenmergtransplantatie niet mogelijk
Laatste update