Overslaan en naar de inhoud gaan

Klastersky Award ter aanmoediging van onderzoek en innovatie op het domein van ondersteunende zorg

Nieuws (24/1/2023)

Klastersky Award ter aanmoediging van onderzoek en innovatie op het domein van ondersteunende zorg

Prix Klastersky

Op 16 december 2022 kreeg dr. Cherifi de Klastersky Award overhandigd voor zijn onderzoek naar de impact van de vroegtijdige evaluatie met betrekking tot ondersteunende zorg op beslissingen inzake de behandeling van kankers van de bovenste luchtwegen vóór begeleidende radio- en chemotherapie. Deze prijs – een aanmoediging voor het streven naar innovatie en onderzoek inzake ondersteunende zorg in oncologie – draagt de naam van een pionier in de ontwikkeling van dit domein: prof. Jean Klastersky was van 1977 tot 2005 diensthoofd Geneeskunde in het Jules Bordet Instituut en is ook vandaag nog actief lid van heel wat verenigingen in het spectrum van medische oncologie en ondersteunende zorg.  

Bekroning voor het onderzoek van dr. Cherifi inzake ondersteunende zorg voor NKO-kankers
Dr. François Cherifi, momenteel aan de slag in het Jules Bordet Instituut, werd onderscheiden voor zijn onderzoek naar de impact van ondersteunende zorg in de behandeling van patiënten met een NKO-kanker. Dit onderzoek vond plaats in het CHU te Caen (Frankrijk), bij 102 patiënten met een NKO-kanker bij wie werd gekozen voor een behandeling met radio- en chemotherapie. Vooraleer over te gaan tot de behandeling werden bij elke patiënt tijdens een dagopname zes elementen geëvalueerd: voeding, verslavingen (tabak en alcohol), pijn, kwetsbaarheid, geestelijke gezondheid en cognitieve stoornissen. Bij 14 % van hen werd de initieel voorziene behandeling aangepast als gevolg van deze evaluatie, en dit om beter te passen bij de patiënten. “Gegevens over dergelijke patiënten tonen, bij gebrek aan evaluatie van de zes criteria, tot 10 % mortaliteit door de behandeling. Mét evaluatie van deze verschillende parameters en de eventuele behandeling daalt de mortaliteit tot amper 1 %. Deze cijfers maken duidelijk hoe belangrijk het is om deze parameters te betrekken bij de keuze van de behandelingen voor NKO-kankers, typisch behandelingen met veel toxiciteit”, verklaart dr. Cherifi. Sinds de afronding van zijn internship oncologie in Caen is dr. Cherifi in het kader van een internationaal mobiliteitsplan voor één jaar actief in het Jules Bordet Instituut om zich hier toe te leggen op klinisch onderzoek en borstkanker. 

Het Jules Bordet Instituut: pionier in ondersteunende zorg in medische oncologie
Prof. Jean Klastersky was van 1977 tot 2005 diensthoofd Geneeskunde in het Jules Bordet Instituut. Hij was ook professor aan de Université Libre de Bruxelles. Omstreeks de jaren 2000 ging zijn belangstelling in het bijzonder naar de ondersteunende zorg, namelijk het geheel van zorgverlening ter verbetering van de levenskwaliteit van de patiënt die een oncologische behandeling ondergaat. Deze discipline was initieel vooral gericht op fysieke problemen (infecties, pijnen, …) maar heeft zich geleidelijk ontwikkeld en verruimd met integratie van psychologische en sociale aspecten. Zo werd de afdeling Ondersteunende Zorg opgericht in samenwerking met de Psycho-oncologische kliniek van het Jules Bordet Instituut. Prof. Klastersky was een echte pionier in de oprichting en ontwikkeling van ondersteunende zorg. Hij stond ook mee aan de wieg van de MASCC, en was overigens ruim 10 jaar lang (van 1988 tot 1999) voorzitter hiervan. De MASCC telt vandaag internationaal meer dan 5000 leden. Het Jules Bordet Instituut blijft de ondersteunende zorg ontwikkelen dankzij een multidisciplinaire opvolging door onze oncologen maar ook door de psycho-oncologen, de pijnkliniek, kinesitherapeuten, logopedisten en diëtisten. Onze patiënten krijgen ook diverse programma’s voor post-kankerbegeleiding aangeboden. Zo is er bijvoorbeeld het RESTART-programma met een individuele opvolging voor patiënten met borstkanker in remissie.