Overslaan en naar de inhoud gaan

Patiëntenverenigingen bezoeken de tumorotheek van het Bordet Instituut

Pers bericht (01/12/2022) 

Patiëntenverenigingen bezoeken de tumorotheek van het Jules Bordet Instituut

Brussel, 1 december 2022 - De patiëntenverenigingen werden uitgenodigd om op donderdag 1 december op bezoek te komen in de biobank van het Jules Bordet Instituut dat deel uitmaakt van het Academisch Ziekenhuis van Brussel (H.U.B). Deze ontmoeting op initiatief van de BBRMI (Biobanking and biomolecular resources research infrastructure of Belgium) en de LUSS (Ligue des Usagers de Santé) maakt het mogelijk de perceptie van de biobanken door patiënten en burgers te verhelderen. Wij gaan hier nader in op de essentiële rol van biobanken in het onderzoek en op het belang van de samenwerking tussen zorginstellingen, het netwerk van biobanken en de patiëntenverenigingen.

Visite de la tumorotheque

visite de la tumorothèque

De biobanken: een geweldige uitdaging voor de onderzoekers en de burgers
Biobanken maken het in het algemeen mogelijk om biologische monsters te verzamelen, op te slaan en ter beschikking te stellen voor wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden. De biobank van het Jules Bordet Instituut – de ‘tumorotheek’ – is een collectie van monsters van resten van tumorweefsels en bloed die worden bewaard voor later gebruik in het onderzoek. De rol van de biobanken reikt veel verder dan gewoonweg het verzamelen van restweefsels: het gaat ook om aanpassen van de bewaring van het weefsel aan de gebruikte techniek; het gaat om variatie brengen in het materiaal om de ziekte beter te karakteriseren; het gaat om vervolledigen van de aantekeningen met alle informatie die relevant is voor het onderzoek, ... De biobanken vormen de onmisbare schakel tussen diagnosestelling en fundamenteel, translationeel of klinisch onderzoek.

Een bezoek aan de tumorotheek om de patiënten te sensibiliseren voor de rol van de biobanken
Op initiatief van de BBMRI (Biobanking and biomolecular resources research infrastructure of Belgium) en in samenwerking met de LUSS (Ligue des Usagers de Santé) wordt in het Jules Bordet Instituut een dag van reflectie en uitwisseling tussen onderzoekers, beheerders van biobanken en patiënten georganiseerd. Er staat dan ook een bezoek aan de dienst anatoompathologie op het programma, zodat de patiënten een beter inzicht kunnen verwerven in de verschillende stappen die de monsters doorlopen voordat ze in de biobank worden bewaard. Ligia Craciun, de verantwoordelijke voor de tumorotheek van Bordet: ”We leven in een tijdperk waarin het genoom, de proteomica en een hoog technologieniveau ons in staat stellen om dit weefsel uitgebreid te onderzoeken en inzicht te verwerven in de mechanismen van de aandoening op moleculair niveau. De tumorotheken spelen daarom een zeer belangrijke rol in het onderzoek. Het is essentieel de patiënten te sensibiliseren voor het belang van biobanken, precies met het oog op verdere evolutie.”

Samenwerking tussen patiënten en onderzoekers is een van de pijlers van het H.U.B
Deze studiedag in het Jules Bordet Instituut illustreert de vaste wil van het H.U.B om de patiënten te betrekken bij de verbetering van zijn activiteiten, meer bepaald het onderzoek. Deze ontmoetingen tussen patiëntenverenigingen en onderzoeksorganisaties zijn essentieel om de praktijk te laten evolueren en om de burgers bewust te maken van het belang van hun bijdrage voor ontdekkingen in de medische sector. Patrick Miqueu, co-chair van de Stakeholder Involvement working group van de BBMRI en coördinator van de Promotie van Onderzoek en van het Patiënt-Partnerschap in het Jules Bordet Instituut dat deel uitmaakt van het Academisch Ziekenhuis van Brussel (H.U.B): ”Het is vandaag niet meer mogelijk een onderzoeksproject te overwegen zonder de patiënten erbij te betrekken. Sinds 2018 wordt in het Jules Bordet Instituut bij patiënten en bij de verenigingen die hen vertegenwoordigen, gepeild naar hun mening over onze onderzoeksprojecten. Dat gebeurt meer bepaald via de PISARO-groep (‘Patiënten die het Instituut Steun verlenen en die Actief bijdragen bij Research in Oncologie’). De dag die wij samen met de LUSS en de BBMRI organiseren, is een goede gelegenheid om met de patiënten en hun vertegenwoordigers te praten over de essentiële rol van de biobanken, en over de manier om ook de burgers dit te doen inzien.”

 • Perscontacten 
  • Persvoorlichter : Gabrielle Vanhoudenhove
   • E-mail : gabrielle.vanhoudenhove@erasme.ulb.ac.be + communication@hubruxelles.be
   • Tel : +32 (0)2 555 83 95
     
  • Communicatie Directeur : Frédérique Meeus
   • E-mail : Frederique.Meeus@hubruxelles.be + communication@hubruxelles.be
   • Tel : +32 (0)2 555 84 30
   • Mob : +32 (0)499 54 05 16

Over het Jules Bordet Instituut
Het Jules Bordet Instituut is een geïntegreerd, multidisciplinair centrum dat uniek is in België. Dit autonome ziekenhuis heeft zich volledig toegelegd op kankeraandoeningen.
Al 80 jaar biedt het Jules Bordet Instituut zijn patiënten het kruim van de diagnostische en therapeutische strategieën om kanker te voorkomen, te screenen en actief te bestrijden. Het Instituut streeft een drievoudige missie na: zorgverstrekking, onderzoek en onderwijs. Onze internationale reputatie lokt de grootste experts op het domein van kanker naar ons Instituut. Dankzij zijn innoverende spirit draagt het Jules Bordet Instituut actief bij tot de ontwikkeling en de ontdekking van nieuwe en belangrijke diagnose- en behandelingstechnieken, en dit om zijn patiënten zo snel mogelijk hiervan te kunnen laten profiteren.
In mei 2018 ontving het Jules Bordet Instituut voor de tweede keer de officiële accreditatie en certificatie van de OECI (Organisation of European Cancer Institutes) als "Comprehensive Cancer Centre" (geïntegreerd oncologiecentrum). Dit kwaliteitslabel is voorbehouden voor multidisciplinaire oncologische verzorgingsinstellingen die ook onderzoek en opleiding integreren. Het Jules Bordet Instituut is het enige Comprehensive Cancer Center met OECI-accreditatie in België.
Het Instituut opende op 28 november 2021 de deuren van zijn nieuwe gebouw op de ULB-campus in Anderlecht: 80.000 m², volledig gewijd aan een optimaal aanbod aan verzorging, onderzoek en opleiding op het domein van de oncologie, maar ook gericht op het welzijn van de patiënt. Het Instituut telt 250 ziekenhuisbedden naast 43 bedden in de dagkliniek.
Het Jules Bordet Instituut maakt deel uit van de HUB, de koepel van Brusselse Academische Ziekenhuizen waartoe naast het Jules Bordet Instituut ook het Erasmusziekenhuis en het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola behoren. Deze academische ziekenhuisgroepering met internationale faam garandeert, met name dankzij nieuwe investeringen, voor iedereen toegankelijke verzorging van topkwaliteit, evenals uitmuntendheid in onderzoek en onderwijs.
www.bordet.be

Over het H.U.B
Het H.U.B (Academisch Ziekenhuis van Brussel) is de koepel van het Jules Bordet Instituut, het Erasmusziekenhuis en het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF). Deze grote universitaire ziekenhuisgroep werd in 2021 opgericht op initiatief van de Stad Brussel en de ULB (Université Libre de Bruxelles). Het H.U.B garandeert zowel gezondheidszorg van hoge kwaliteit binnen ieders bereik als uitmuntendheid in opleiding en onderzoek.
Het H.U.B telt 1.420 ziekenhuisbedden en meer dan 6.000 personeelsleden, onder wie 841 artsen in voltijds verband en 3.975 niet-medici in voltijds verband.
Het H.U.B koestert de ambitie om al zijn teams een aantrekkelijke werkomgeving aan te bieden, met uitgebreide kansen voor hun ontplooiing, opleiding en loopbaan, en om tegelijk het voortbestaan en dus de financiële leefbaarheid van het geheel te garanderen.
www.hubruxelles.be