Overslaan en naar de inhoud gaan

PAtient CEntricity Award van de Belgian Hematology Society

Nieuws :  07/02/2022

De Dienst Hematologie van het Jules Bordet Instituut wint de PAtient CEntricity Award van de Belgian Hematology Society

Op zaterdag 5 februari 2022 ontving de Dienst Hematologie van het Jules Bordet Instituut de PACE Award en een beurs van 10.000 euro voor het plan voor een multidisciplinaire aanpak van de behandeling van pijn die wordt veroorzaakt door geneesmiddelen tegen een multipel myeloom.

Dr. Marie Vercruyssen, hématologue - Benjamin Depoorter, kinésithérapeute en hématologie - Pr. Nathalie Meuleman, cheffe du Service d’Hématologie
Dr. Marie Vercruyssen, hematoloog - Benjamin Depoorter, hematologiefysiotherapeut - Pr. Nathalie Meuleman, diensthoofd Hematologie

De behandeling van het multipel myeloom is de voorbije jaren aanzienlijk verbeterd dankzij vooruitgang in het onderzoek. Sommige geneesmiddelen veroorzaken echter neuropathische pijn bij de patiënten. De chemotherapieën werken ook in op het zenuwstelsel en leiden tot een verlies van gevoeligheid in de huid van handen en voeten, maar ook tot tintelingen, jeuk, pijnlijk gevoel van koude en zelfs elektrische ontladingen. Om deze bijwerkingen te beperken, grijpen de hematologen naar behandelingen met andere medicaties die een buffer vormen voor deze pijnen die de levenskwaliteit van de patiënten ondergraven. Soms zijn ze ook gedwongen de chemodosissen te verminderen, waardoor het myeloom niet optimaal bestreden wordt. 

Een multidisciplinaire aanpak van de pijnbestrijding
Om deze beperkingen te verzoenen, hanteren Benjamin Depoorter (hematologisch kinesitherapeut), dr. Marie Vercruyssen (hematoloog) en prof. Nathalie Meuleman (diensthoofd Hematologie) een multidisciplinaire aanpak voor de behandeling van neuropathische pijn. Kinesitherapeuten, verpleegkundigen en psychologen bieden een combinatie van fysieke activiteit, kinesitherapie en hypnose om de gevoeligheid te verbeteren, de pijn te verminderen en zo de levenskwaliteit van de patiënten te verbeteren. Voor de patiënt is dit ook een middel om zélf medewerker te worden in zijn pijnbehandeling door terug te grijpen naar zijn aangereikte oefeningen en zelfhypnosetechnieken toe te passen. De vermindering van de neuropathische pijnen dankzij deze verschillende technieken maakt het mogelijk minder frequent naar pijnstillers te grijpen en/of de doses kankerbestrijdingsmiddelen niet te hoeven beperken, en dus een doeltreffende myeloombehandeling te kunnen handhaven.

Bijzonder nuttige pijnbestrijding voor patiënten die een autotransplantatie ondergaan
Dit voorstel van multidisciplinaire pijnbestrijding kan bijzonder nuttig zijn voor patiënten die een autotransplantatie ondergaan. Bij dit type behandeling van multipel myeloom worden bij de patiënt stamcellen afgenomen en later – na verhoogde chemotherapie – weer geïnjecteerd in zijn organisme. Bij een autotransplantatie wordt de patiënt gedurende twee à drie weken opgenomen in het ziekenhuis. Hij heeft dan veel minder beweging, en omdat zijn chemotherapie wordt geïntensiveerd, zullen ook de neuropathische pijnen toenemen. Door een beroep te doen op kinesitherapie en hypnose krijgt de patiënt meer controle over zijn angst en pijn, en hoeft hij minder naar pijnstillers te grijpen. Hij krijgt veel hulpmiddelen aangereikt zodat hij na zijn ziekenhuisverblijf autonoom zijn kine-oefeningen en zelfhypnose kan blijven uitvoeren.

Dit project van de Dienst Hematologie wordt bekroond met de PACE Award 
Dankzij de beurs van 10.000 euro van de Belgian Hematology Society kunnen een kinesitherapeut(e) en verpleegkundigen worden opgeleid tot de hypnosetechnieken; er kan ook extra materiaal worden aangekocht met het oog op de kine- en hypnosesessies. Het is de bedoeling elk voorstel te kunnen afstemmen op het individuele aanvoelen van elke patiënt, en op die manier een individuele en multidisciplinaire aanpak aan te bieden waarin hematoloog, kinesitherapeut, psycholoog, verpleegkundige en uiteraard de patiënt met elkaar samenwerken.

  • Over de Belgian Hematology Society
    De Belgian Hematology Society is een wetenschappelijke vereniging van klinische hematologen, laboratoriumhematologen, onderzoekers, verpleegkundigen en paramedische professionals met een bijzondere belangstelling voor het domein van de hematologie. De BHS organiseert wetenschappelijke vergaderingen en conferenties, ontwikkelt onderwijs- en opleidingsprogramma’s, ontwikkelt transrationele of fundamentele klinische onderzoeksstudies, en organiseert nationale en internationale samenwerkingen op het domein van hematologie.
    Meer info: https://bhs.be/