Overslaan en naar de inhoud gaan

Lancering van een platform voor radiotheranostiek in Brussel

Persbericht (23/07/2018)

Lancering van een platform voor radiotheranostiek in Brussel
Een grensverleggend project voor België

Brussel, 23 juli 2018 – Het Jules Bordet Instituut en de VUB (Vrije Universiteit Brussel) hebben een belangrijk akkoord ondertekend dat de start betekent van een nauwe samenwerking voor de verdere ontwikkeling van het "Brussels RadioTheranostics Platform". De oprichting van deze radiotheranostische tool is een grensverleggend project voor België en zelfs Europa. Het Jules Bordet Instituut en zijn partners vormen zo de voorhoede inzake innoverende ontwikkelingen in moleculaire beeldvorming en behandeling met gerichte radionucleïden.

Brussels_Radio_Theranostics_Platform

Dit project zou niet mogelijk zijn zonder een aanzienlijke donatie van de Association Vinçotte Nuclear (financiering van een radiofarmacielab volgens GMP-normen, een PET-CT scanner voor onderzoek en een preklinische micro-irradiator), aangevuld met een fors ruggensteuntje van de Vrienden van het Jules Bordet Instituut (preklinische moleculaire beeldvorming). 

Radiotheranostiek maakt gebruik van radiomarkersubstanties die mikken op kankercellen, deze detecteren via moléculaire beeldvorming (PET-CT of SPECT-CT) en ze meteen bestralen om ze uit te schakelen. Momenteel is complementaire vooruitgang slechts mogelijk dankzij spitstechnologische onderzoeksinfrastructuren en -uitrustingen, en door een kritieke massa van wetenschappers van hoog niveau aan te trekken. In deze optiek werd het Brussels RadioTheranostics Platform (BRTP) opgezet, naast een gecoördineerd netwerk van wetenschappers en clinici van het Jules Bordet Instituut, UZ Brussel en ULB Erasmus, evenals een gezamenlijk strategisch plan voor de bouw en het beheer van infrastructuur. 

In de moderne oncologie is personalisering van geneeskunde fundamenteel. Nucleaire geneeskunde biedt een opportuniteit zonder voorgaande om patiënten een individuele, doelgerichte radiotherapie aan te bieden op basis van het concept theranostiek.

In België was de dienst Nucleaire Geneeskunde van het Jules Bordet Instituut de motor voor de ontwikkeling en klinische invoering van radiotheranostiek en meer bepaald PRRT (Peptide Receptor Radionuclide Therapy) in neuro-endocrine tumoren, moleculaire radiotherapie in het lymfoom, en heel onlangs nog innoverende applicaties in de metastatische prostaatkanker (Ga68- en Lu177-PSMA).

De VUB van haar kant beweegt zich in de spits van de internationale ontwikkeling inzake vectoren op basis van single domain fragments (sdAbs) voor diagnostiek en behandeling via radionucleïden. 

Het Brussels RadioTheranostics Platform vervolledigt het bestaande arsenaal voor nucleaire geneeskunde en onderzoeksinfrastructuren in de partnerinstellingen, en hijst hiermee de toepassingen van de moleculaire therapie via radionucleïden in België naar het hoogste niveau.

Voorstelling van het project door Dr Zéna Wimana (Sprint Event 2019, Nucleair Forum) : 

Bijgevoegd:  Foto van de ondertekening van het akkoord tussen het Jules Bordet Instituut en de VUB in aanwezigheid van Jean Vereecken (Directeur Vereniging Vinçotte Nuclear / Emeritus Professor VUB), Tony Lahoutte (Diensthoofd Nucleaire Geneeskunde UZ Brussel), Caroline Pauwels (Rector VUB), Patrick Flamen (Diensthoofd Nucleaire Geneeskunde Jules Bordet Instituut, Dominique de Valeriola (Algemeen Medisch Directeur), Franck Deconinck (Directeur Vereniging Vinçotte Nuclear / Emeritus Professor VUB)