Overslaan en naar de inhoud gaan

Prijs van het Fonds Gaston Ithier toegekend aan Pr A. Awada

Persbericht (19/01/2018)

Een wetenschappelijk platform voor de strijd tegen uitzaaiingen in de hersenen
Prof. Awada ontvangt de prijs voor oncologiewetenschappen van het Fonds Gaston Ithier

Brussel, 19 januari 2018 – Het Fonds Gaston Ithier, om kankeronderzoek aan de ULB aan te moedigen, besliste vandaag, donderdag 18 januari 2018, om zijn prijs voor oncologiewetenschappen officieel toe te kennen aan prof. Ahmad Awada van het Jules Bordet Instituut. Het gaat meer bepaald om zijn project voor een klinisch en translationeel onderzoeksplatform voor de optimalisering van de diagnostische en therapeutische aanpak van uitzaaiingen in de hersenen. Dit is een mooie erkenning voor prof. Awada en zijn team die dit project in juni 2017 hebben gelanceerd.

Prof A. Awada - Remise du Prix Fonds Gaston Ithier
Prof. Awada ontvangt de prijs voor oncologiewetenschappen
van het Fonds Gaston Ithier

Waarom een dergelijk platform?

In de voorbije jaren waren we getuige van diverse doorbraken in de systemische aanpak van kankers, hetgeen resulteerde in hogere overlevingskansen voor patiënten die worden getroffen door een uitzaaiingsaandoening. We zien derhalve ook een toename van het aantal patiënten met een hersenontwikkeling die meestal gepaard gaat met een verslechterde levenskwaliteit en slechte vooruitzichten. Dit komt vooral frequent voor bij borst- en longkankers en bij melanomen.

De prognose verbetert weliswaar met locoregionale behandelingen zoals radiotherapie of excisiechirurgie, voor zover deze mogelijk zijn, maar blijft somber eenmaal de uitzaaiingen in de hersenen een feit zijn en evolueren. Met systemische behandelingen zoals chemotherapie wordt slechts zelden en dan nog tijdelijk een bevredigend antwoord in de hersenen verkregen.

Het is daarom essentieel om vooruitgang te boeken in het inzicht in, en in de diagnostische en therapeutische aanpak van evoluties in de hersenen. Een verbeterde aanpak van deze pathologie eist innoverende en originele benaderingen, zowel op fundamenteel en translationeel preklinisch als op klinisch vlak.

Het project voor een klinisch en translationeel onderzoeksplatform voor optimalisering van de diagnostische en therapeutische benadering van uitzaaiingen in de hersenen verenigt experts uit diverse disciplines (oncologen, neurochirurgen, radiotherapeuten, onderzoekers, pathologen, …) in het domein van de cerebrale metastasen die deze uitdaging willen aangaan vanuit dezelfde innovatieve onderzoeksvisie. Dit platform wordt gecoördineerd door dr. Nuria Kotecki, medisch oncoloog uit het team van prof. Ahmad Awada van het Jules Bordet Instituut en executive officer van Oncodistinct.

De doelstellingen van het platform zijn samengebald rond 3 krachtlijnen

  • Beter inzicht in de wijzigende epidemiologie van de cerebrale metastasen en in de hiermee
    verbonden risicofactoren
  • Beter inzicht in de biologie van hersentumoren met de aanleg van een specifieke tumorotheek
  • Studie en ontwikkeling van innoverende studieprotocollen met een bijzondere klemtoon op de
    primaire preventie van cerebrale metastasen en hun eventuele recidive na een eerste
    behandeling.

Ontwikkeling van het platform

Het nog zeer recente platform verenigt vandaag de experts van het Jules Bordet Instituut en van het Erasmusziekenhuis maar rekent op een snelle uitbreiding op nationale en internationale schaal met de hulp van Oncodistinct (www.oncodistinct.net), het internationale netwerk dat werd gelanceerd door het Jules Bordet Instituut en dat de centra voor kankeronderzoek verenigt die innoverende benaderingen in de behandeling van kankers wensen te promoten.

Perscontact

Jules Bordet Instituut
Ariane van de Werve