Overslaan en naar de inhoud gaan

Jean Teghem-prijs uitgereikt aan professor D. Bron

27/11/2019

Jean Teghem-prijs uitgereikt aan professor Dominique Bron

Prof. Dominique BronProfessor Dominique Bron, hoofd van de afdeling Oncologische hematologie van het Instituut Jules Bordet, ontving op 25 september 2019 de Jean Teghem-prijs. Deze prijs, die om de drie jaar door het Conseil de l’Education Permanente de l’Université de Bruxelles (CEPULB) wordt uitgereikt, beloont "een persoon die zich heeft onderscheiden door vooraanstaand werk van algemeen belang op het vlak van wetenschappelijke vulgarisatie of van permanente vorming"(1).

Een carrière in dienst van anderen
Sinds het begin van haar carrière heeft professor Bron altijd al bijzonder veel belangstelling getoond voor de overdracht van kennis en de humanisering van ziekenhuizen. Deze prijs is een afspiegeling van de Socrates-prijs die haar in 2014 werd toegekend. Ze kreeg die prijs voor "de kwaliteit van haar onderwijs, haar creativiteit en haar investeringen op het gebied van didactiek, haar vermogen om het resultaat van haar onderzoeken toe te lichten in haar opleidingen en het luisterend oor dat zij haar studenten biedt2.

Echte spreekbuis voor het project Télévie van het Fonds de la Recherche Scientifique (FNRS)
Vanaf de lancering van het Télévie-avontuur in 1989 was professor Dominique Bron bij dit project betrokken als een van de pioniers. Als actief en begeesterd lid neemt ze regelmatig deel aan persconferenties en seminaries om het wetenschappelijk onderzoek en de daaruit voortvloeiende vooruitgang op het gebied van kankerbehandeling en meer bepaald leukemie, toe te lichten aan brede lagen van de bevolking.

Kennisoverdracht aan het grote publiek
Naast haar werk aan het Instituut Jules Bordet heeft professor Dominique Bron deelgenomen aan talrijke conferenties voor het grote publiek. Ze legt zich vooral toe op vulgarisatie op het gebied van vooruitgang in de oncologische hematologie, maar daarnaast ook op bio-ethische kwesties met betrekking tot het gebruik van stamcellen en euthanasie. 

Zo was ze in 2013, 2014 en 2015 betrokken bij drie conferentiecycli in de CEPULB, de Universiteit voor alle leeftijden, die openstaat voor iedereen en ook bij de Mini Med School, die openstaat voor alle volwassenen die hun kennis over gezondheid willen verbeteren. 
Professor Bron wordt regelmatig uitgenodigd door het Collège de Belgique en de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België om deel te nemen aan lessen die voor iedereen toegankelijk zijn en uitgezonden worden op Académie TV, het kennisverspreidingsplatform van de Koninklijke Academie en het Collège de Belgique.

Deze projecten, die zo'n dertig jaar geleden zijn opgezet, hebben nog steeds een mooie toekomst voor de boeg. Vooral het feit dat deze initiatieven al zo lang bestaan, maakte dat professor Dominique Bron zich onderscheidde van de 50 andere kandidaten, die allemaal werkzaam zijn op verschillende en gevarieerde domeinen.

  1. Bron: CEPULB
  2. Bron: ULB