Overslaan en naar de inhoud gaan

Transplantatie eenheid (Hematologie)

 Er bestaan twee soorten hematopoëtische stamceltransplantaties:

  • autotransplantatie: autologe transplantatie, d.w.z. met cellen afkomstig van de patiënt zelf,
  • allotransplantatie: allogene transplantatie, d.w.z. met cellen afkomstig van een compatibele broer of zus (we spreken dan van een familiale of verwante transplantatie), of van cellen die afkomstig zijn van een vrijwillige en anonieme donor (we spreken dan van niet-verwante, allogene transplantatie).

In de praktijk verloopt een stamceltransplantatie na de voorbehandeling met chemotherapie (de conditionering) zoals een bloedtransfusie. De stamcellen vestigen zich in de botholten waar ze zich vermenigvuldigen en zorgen voor hematologisch en immuniteitsherstel.

De eerste autologe stamceltransplantatie in het Instituut Jules Bordet vond plaats in 1981 en in 1984 werd de eerste allogene transplantatie uitgevoerd.

Sinds 2009 is ons programma goedgekeurd door het Joint Accreditation Commitee van ISCT en EBMT, of JACIE en erkend als expertisecentrum in verwante en niet-verwante autologe en allogene stamceltransplantaties.

Het programma breidt zich sterk uit aangezien ook het aantal indicaties voor transplantatie toeneemt. Momenteel voeren we ongeveer 35 autotransplantaties en 35 allotransplantaties per jaar uit. Voor de uitvoering van allotransplantaties beschikken we over een steriele eenheid met 6 kamers met laminaire stroming.

Ons programma wordt ondersteund door verschillende artsen-specialisten die de in transplantatie gespecialiseerde hematologen aanvullen, nl.  specialisten op het gebied van infectieziekten, intensivisten en andere specialisten, die over alle noodzakelijke vaardigheden beschikken om onze patiënten te behandelen.

De eenheid houdt zich bovendien ook bezig met klinische onderzoeksactiviteiten om aan onze patiënten de meest  innovatieve behandelingen te kunnen aanbieden:
- Academisch, in samenwerking met de Belgische vereniging voor hematologie (BHS), EORTC, LYSA, IFM en EBMT
- In samenwerking met biotechnologiebedrijven op het gebied van transplantaatmanipulatie in het kader van immunomodulatie.

Onderzoeksprojecten  

Project 1

Een fase III, multicentrisch, gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek ter vergelijking van de veiligheid en efficiëntie van een haplo-identieke HSCT en aanvullende behandeling met ATIR101, een met T-lymfocyten verrijkt leukocytenpreparaat met ex vivo depletie van alloreactieve gastheer-T-cellen, versus een haplo-identieke HSCT met cyclofosfamide na transplantatie bij patiënten met een hematologische maligniteit

Ons team

Diensthoofd
- Prof. Nathalie Meuleman - Hematoloog (Multipel myeloom en plasmacelaandoeningen: autotransplantatie)

Verantwoordelijke transplantatie-eenheid
Prof Philippe Lewalle - Hematoloog (Allotransplantatie)

Kliniekhoofd
- Prof. Sebastian Wittnebel - Hematoloog (Leukemie, myelodysplasie en allotransplantatie)

Prof. Marie Maerevoet - Hematoloog (Lymfomen en lymfoproliferatieve aandoeningen : autotransplantatie)

Emeritus Professor
Prof. Dominique Bron – Hematoloog (Lymfomen en chronische lymfoïde leukemie)

Residente artsen 
Dr. Chloé Spilleboudt (allotransplantatie)
Dr. Marie Vercruysen (autotransplantatie)
- Dr Adriano Salaroli (allogene transplantatie)

Kwaliteitsbewaking
Aurélie Timmermans
Olivier Carabin

Hoofdverpleegkundige
Patrick Crombez

Verpleegkundige in transplantatiecoördinatie en gezondheidsvoorlichting
Jaivenois Marie France

Coördinator transplantatie
Sandra Michiels

03/02/2020

 Wetenschapelijke artikelen

Allogeneic transplantation after PD-1 blockade for classic Hodgkin lymphoma.

Auteurs : Merryman RW, Castagna L, Giordano L, Ho VT, Corradini P, Guidetti A, Casadei B, Bond DA, Jaglowski S, Spinner MA, Arai S, Lowsky R, Shah GL, Perales MA, De Colella JMS, Blaise D, Herrera AF, Shouse G, Spilleboudt C, Ansell SM, Nieto Y, Badar T, Hamadani M, Feldman TA, Dahncke L, Singh AK, McGuirk JP, Nishihori T, Chavez J, Serritella AV, Kline J, Mohty M, Dulery R, Stamatoulas A, Houot R, Manson G, Moles-Moreau MP, Orvain C, Bouabdallah K, Modi D, Ramchandren R, Lekakis L, Beitinjaneh A, Frigault MJ, Chen YB, Lynch RC, Smith SD, Rao U, Byrne M, Romancik JT, Cohen JB, Nathan S, Phillips T, Joyce RM, Rahimian M, Bashey A, Ballard HJ, Svoboda J, Torri V, Sollini M, De Philippis C, Magagnoli M, Santoro A, Armand P, Zinzani PL, Carlo-Stella C
Jaar : 2021
Journal : Leukemia
Volume : 35
Pagina's : 2672-2683

Mantle cell lymphoma simulating inflammatory bowel disease.

Auteurs : Lifrange F, de Wind R, Spilleboudt C, Karfis I, Van Gossum A, Demetter P
Jaar : 2021
Journal : Acta Gastroenterol Belg
Volume : 84
Pagina's : 125-127

Identifying frailty in clinically fit patients diagnosed with hematological malignancies using a simple clinico-biological screening tool: The HEMA-4 study.

Auteurs : Thibaud V, Denève L, Dubruille S, Kenis C, Delforge M, Cattenoz C, Somme D, Wildiers H, Pepersack T, Lamy T, Bron D
Jaar : 2021
Journal : J Geriatr Oncol
Volume : 12
Pagina's : 902-908

PCIP-seq: simultaneous sequencing of integrated viral genomes and their insertion sites with long reads.

Auteurs : Artesi M, Hahaut V, Cole B, Lambrechts L, Ashrafi F, Marçais A, Hermine O, Griebel P, Arsic N, van der Meer F, Burny A, Bron D, Bianchi E, Delvenne P, Bours V, Charlier C, Georges M, Vandekerckhove L, Van den Broeke A, Durkin K
Jaar : 2021
Journal : Genome Biol
Volume : 22
Pagina's : 97

Factors associated with SARS-CoV-2 infection and outcome in patients with solid tumors or hematological malignancies: a single-center study.

Auteurs : Goudsmit A, Cubilier E, Meert AP, Aftimos P, Stathopoulos K, Spilleboudt C, Loizidou A
Jaar : 2021
Journal : Support Care Cancer