Overslaan en naar de inhoud gaan

Het Verpleegkundig Departement van het Institut Jules Bordet wil kankerpatiënten een globale behandeling aanbieden en hen kwaliteitsvolle en aangepaste zorg op maat verlenen met een multidisciplinair team. Het departement geeft ook stimulansen om de competenties, de motivatie en de responsabilisering van het verplegend en verzorgend personeel te bevorderen.

De verpleegkundige zorg wordt verstrekt volgens een model van globale aanpak van de zieke en zijn omgeving. Uitgangspunt hierbij is een behandelplan dat eigen is aan elke patiënt en dat in het gedeelte ‘verpleegkundig dossier’ van het patiëntendossier genoteerd staat.

Centraal bij de verpleging staat de voortdurende zorg voor het fysieke, psychische en sociale welbevinden van de patiënt en zijn omgeving. De verpleging wil de autonomie van de patiënt zo veel mogelijk behouden en, voor zover zijn gezondheidstoestand dat toelaat, ook zijn sociale, professionele en familiale re-integratie mogelijk maken.

Ons team

Het Verpleegkundig Departement telt ongeveer 365 medewerkers.
Het is opgesplitst in drie ‘subdepartementen’:

 1. de hospitalisatie,
 2. de medisch-technische afdeling,
 3. de overige gespecialiseerde eenheden.
   
 • Directeur van het verpleegkundig departement
 • Adjunct-directeur en Hoofd van de medisch-technische sector
  • Carina Goossens
    
 • Diensthoofd verpleegkunde van Hospitalisatie (ICS) , secretaresses en logistieke assistenten van de verpleegafdeling
  • Anne Marcovitch
    
 • Diensthoofd verpleegkunde verantwoordelijk voor ziekendragers, DI-RHM en MEDIBOARD
  • Sylvie Arias Lopez
    
 • Ondersteunende diensten
  • C. Devleeshouwer (Hoofdverpleegkundige en Hoofd Ziekenhuishygiëne) - Manager van het sterilisatieteam
  • Patrick Crombez (Verpleegkundig onderzoek en ontwikkeling)
  • Nathalie Haenecour - Olivia Hollertt – Alisia Lauwerier : ICANES : Iverpleegkundigen die verantwoordelijk zijn voor het verwelkomen van nieuwe medewerkers, studenten en tijdelijke werknemers)
  • Kathy Van Hecke et Ilaya Bisengimana (Secretariaat van de verpleegafdeling)
  • Christian Rousseau, Ombeline Bauvin, Pascal Delhalle  (DPI : Computerized patient record)
  • Loubna Tuili et Fabienne Toby (Reserveren van bedden)
    
 • Hoofdverpleegkundigen (IC) van ziekenhuisafdelingen
  • Sector N1 
   - B1.1  : Spijsverterings- en pulmonale oncologische geneeskunde : Maud Caudron
   - B1.2  : oncologische geneeskunde en brachytherapie: Christian Ntwari
   - B1.9 UASS (Acute ondersteunende zorgeenheid) : Myriam Obiols (eenheid nog steeds gesloten)
   - B1.4 : beschermde hematologie: Patrick Crombez
   - B1.3 : niet beschermde hematologie : Damien De Mullier  
   - B1.6 : USIS/ UDO: Vanessa Pinto Felicia
   - B1.U : SPOEDGEVALLEN  : Vanessa Pinto Felicia
  • Sector N2 : heelkunde
   - B2.U : USPA : Joke Vandenschrick
   - B2.3 (Chir3) : Fabienne Van Ginderachter
   - B2.2 (Chir 2): Felicia Coelho Arlinda Cristina
   - Stomatherapie : Anne Marcovitch
   - Endoscopie : Christiane Wyns

  • Sector gelijkvloer
   - HDJ East / West Day Hospital - Chemotherapie-eenheid : Allal Hayet
   - Prélèvements : Graziella HIRWA
   - Consultaties – Lasertherapie : Martine Vandenhoucke
   - Cytapherese : Patrick Crombez

  • ANDERS

   • Hoofdverpleegkundigen van de Medisch-Technische sector
    Operatiekamer : Marta Nicolas
    - Radiotherapie : Monica Somoano
    - Beeldvorming : Lionel Gantois
    Nucleaire geneeskunde  : Sara Coelho Sousa

   • Hoofdverpleegkundigen/Hoofden van “overige” eenheden
    CVZO : Coördinerend Verpleegkundigen voor Oncologische Zorgen : Sophie Delaunois
    - Voeding en tabak : Sophie Delaunois
    - Team van logistieke hulpmiddelen en mobiele medisch secretaresses van de verpleegafdeling : Anne Marcovitch (ICS)
    - Mobiele eenheid : Sophie Jurdan
     
 • 03/03/2022

 Wetenschapelijke artikelen

Temper the Specialist Nurses Heterogeneity in the Interest of Quality Practice and Mobility-18 EU Countries Study.

Auteurs : Decock N, Friganovic A, Kurtovic B, Oomen B, Crombez P, Willems C
Jaar : 2022
Journal : Healthcare (Basel)
Volume : 10

Impact of ARTs on oncological outcomes in young breast cancer survivors.

Auteurs : Condorelli M, De Vos M, Lie Fong S, Autin C, Delvigne A, Vanden Meerschaut F, Wyns C, Imbert R, Cheruy C, Bouziotis J, de Azambuja E, Delbaere A, Lambertini M, Demeestere I
Jaar : 2021
Journal : Hum Reprod
Volume : 36
Pagina's : 381-389

[The care process of patient receiving CAR T-cell therapy: Guidelines from the Francophone Society of Bone Marrow Transplantation and Cellular Therapy (SFGM-TC)].

Auteurs : Beauvais D, Andrianne C, Aubrun C, Berquier M, Bole S, Caulier A, Courbon C, Delorme J, Fournier I, François G, Jaivenois MF, Le Bars L, Mussot I, Vercasson M, Wallart Brejaud A, Yakoub-Agha I, Lacroix D
Jaar : 2020
Journal : Bull Cancer
Volume : 107
Pagina's : S170-S177

Multicultural approaches of cancer pain.

Auteurs : Crombez P, Bron D, Michiels S
Jaar : 2019
Journal : Curr Opin Oncol
Volume : 31
Pagina's : 268-274

Are we ready for intercultural cancer care?

Auteurs : Crombez P, Michiels S, Bron D
Jaar : 2018
Journal : Curr Opin Oncol
Volume : 30(4)
Pagina's : 205-211