Overslaan en naar de inhoud gaan

Dienst Anesthesie-Reanimatie

Het werk van de anesthesist is vaak weinig bekend, maar van essentieel belang voor het welzijn van de patiënt. Het is immers in de eerste plaats hij die de gezondheidstoestand van de patiënt evalueert vóór, tijdens en na de operatie, terwijl de chirurg zich vooral concentreert op het te opereren orgaan.

  • Vóór de operatie: de eerste evaluatie gebeurt tijdens een preoperatief consult, 10 tot 15 dagen vóór de ingreep, om zo nodig specifieke onderzoeken te kunnen voorschrijven. De dag vóór de operatie moet de patiënt opnieuw op consult komen. Doel: zijn eventuele angst evalueren en ‘behandelen’, een probleem dat bijzonder vaak voorkomt bij kankerpatiënten, vooral de dag vóóor een ingreep!
  • Na de operatie: de anesthesist houdt zich ook bezig met de postoperatieve behandeling. Gaat het om een zware behandeling, dan gebeurt die op de afdeling Intensieve Zorg (RESI – 7 bedden), onder leiding van een anesthesist die er permanent aanwezig is. De andere patiënten verblijven eerst een tijdlang op recovery, voor ze opnieuw naar hun kamer mogen.
  • Pijnbehandeling: tijdens de ziekenhuisopname staan de anesthesisten dagelijks in voor de pijnbestrijding, zowel bij patiënten die een operatie hebben ondergaan als bij patiënten die na een medische behandeling ook een pijnbehandeling nodig hebben. Dat gebeurt in de regel op de pijnafdeling of op de eenheid supportieve zorg.

Onderzoeksprojecten


  

Project 1 (Lopende onderzoeksproject)

The DESIGN trial – Een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie om het effect van een pectoraal zenuwblok (Pecs) na een borstoperatie te evalueren op de consumptie van piritramide.

Project 2 (Lopende onderzoeksproject)

Een K-Pd-model om de invloed van neoadjuvante chemotherapie te evalueren op de farmacologie van propofol.
  • Projectdrager : Dr Amédée Ego
  • Financiering : Dienst Anesthesiologie

Project 3

Effect van peroperatieve adrenerge en inflammatoire modulatie op de immuniteit en de oncologische prognose van de patiënt.
  • Projectdrager : Dr Imane Bachir
  • (Vermoedelijke) financiering : Cancer Fund

Project 4

Effect van alfa-2 adrenoreceptor activatie op postoperatieve neuro-inflammatie en cognitieve achteruitgang.
  • Projectdrager : Dr Sarah Saxena
  • Financiering :  Belgian American Education Fondation.
  • Samenwerking :  Dr Mervyn Maze van de UCSF

 Wetenschapelijke artikelen

Features, Evaluation and Treatment Coronavirus (COVID-19)

Auteurs : Cascella M, Rajnik M, Cuomo A, Dulebohn SC, Di Napoli R
Jaar : 2020

Intrathecal Catheter

Auteurs : Di Napoli R, esposito g, Cascella M
Jaar : 2020
Journal : StatPearls

The Challenge of Opiod-Free (in : General Anesthesia Research)

Auteurs : Khalife M, Biter G, Cascella M, Di Napoli R
Jaar : 2019
Journal : Book
Volume : chapter 11
Pagina's : 167-186

Current controversies and future perspectives on treatment of intensive care unit delirium in adults.

Auteurs : Cascella M, Fiore M, Leone S, Carbone D, Di Napoli R
Jaar : 2019
Journal : World J Crit Care Med
Volume : 8
Pagina's : 18-27

Does use of intraoperative diclofenac sodium increase postoperative bleeding after prosthetic breast reconstruction ?

Auteurs : Ben Aziz M, Truong HN, Urbain F, Khalife M
Jaar : 2018
Journal : International journal of current science research
Volume : 4(11)
Pagina's : 1668-1686