Overslaan en naar de inhoud gaan

Clinical trial BLU-667-2303

Een gerandomiseerd, open-label, fase 3-onderzoek naar pralsetinib
versus standaardzorg voor eerstelijnsbehandeling van RET-fusiepositief,
gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom

Kankers
Organ Long
Trial status Trial afgesloten
Investigator(s)
Trial type
Interventioneel met experimenteel geneesmiddel
Fase Fase van de proef 3
Academisch proef Nee
Sponsor Blueprint Medicines Corporation
EudraCT Identifier 2019-002463-10
ClinicalTrials.gov https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04222972
Laatste update