Overslaan en naar de inhoud gaan

Europa voert oorlog tegen kanker

28/01/2020

Europa voert oorlog tegen kanker

Martine Piccart
Professor Martine Piccart maakt binnen een European Master Plan deel uit van de expertengroep voor kankerbestrijding.

In het kader van Horizon Europa 2021-2027, een plan voor de ontwikkeling van Onderzoek en Innovatie, wordt de strijd tegen kanker een van de grootste uitdagingen van de toekomst genoemd. Een groep van 15 Europese deskundigen kreeg de opdracht om concrete en duurzame strategieën op te zetten. Tot deze experten behoort ook professor Martine Piccart, wetenschappelijk directeur van het Jules Bordet Instituut, referentiecentrum bij uitstek in de strijd tegen kanker. 

Het programma Horizon Europa
In 2019 presenteerde de Europese Commissie haar kaderprogramma Horizon Europa 2021-2027 inzake Onderzoek en Innovatie. Europa wil hiermee – via de sectoren wetenschap en technologie – optimale groei en bloei doordrukken. De Europese Unie zal met een budget van 100 miljard euro en de samenstelling van een expertengroep grote mondiale uitdagingen aanpakken op cruciale domeinen zoals gezondheid, vergrijzing, veiligheid, vervuiling en klimaatverandering. Naast essentiële bestudering van vooral klimaatverandering en ecologie staat ook het kankeronderzoek hoog op de agenda.

Een European Master Plan voor de strijd tegen kanker
Kanker is een ziekte die iederéén kan treffen, ongeacht leeftijd, geslacht of sociale status. Kanker vormt een enorme last voor patiënten maar ook voor de families en de maatschappij in het algemeen*. Het jaarlijkse aantal kankergevallen zal overigens nog toenemen: van 4,2 miljoen naar 5,2 miljoen in 2040. Dat is alarmerend. De Europese Unie wil alle krachten bundelen in de strijd tegen kanker, om in de komende 5 à 7 jaar te komen tot concrete en duurzame strategieën met een meetbare impact voor preventie, behandeling en opvolging van de kankerpathologie. 15 Europese experts werden geselecteerd om deze strategieën te lanceren en de strijd tegen kanker in de EU-landen merkbaar te beïnvloeden. Zij zullen een jaar lang samenwerken om de Europese Commissie te coachen inzake prioritair te financieren acties vanaf 2021 tot 2027. Professor Martine Piccart, wetenschappelijk directeur van het Jules Bordet Instituut, maakt deel uit van deze expertengroep.

Over professor Martine Piccart
Professor Martine Piccart is wetenschappelijk directeur van het Jules Bordet Instituut, en oprichter van de ‘Breast International Group’ (BIG), het grootste wereldwijde netwerk voor klinisch onderzoek inzake borstkanker. De belangrijke wetenschappelijke bijdrage van professor Piccart inzake klinisch onderzoek en behandeling van borstkanker hoeft niet meer aangetoond te worden. “Deze ‘kanker’-missie heeft ambitieuze doelstellingen. Ons wacht een moeilijke taak, maar het is een eer om deel uit te maken van deze werkgroep die de dialoog wil aangaan met een groot aantal burgers in Europa”, aldus professor Martine Piccart.

*https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/mission-area-cancer_en