Overslaan en naar de inhoud gaan

Levermetastasen van borstkanker

Persbericht (22/12/2020) 

Levermetastasen van borstkanker
Nieuw onderzoek maakt het mogelijk de patiëntes te selecteren die op lange termijn voordeel halen uit een chirurgische ingreep

Métastases hépatiques du seinBrussel, 22 december 2020 – De onderzoekers van het Jules Bordet Instituut – de Belgische referentie als geïntegreerd centrum voor kankerbestrijding – publiceren in het prestigieuze Britse Nature Publishing Journal Breast Cancer een artikel over chirurgische ingrepen op levermetastasen van borstkanker. Dit onderzoek, dat in samenwerking met UZA en UZ Leuven werd gevoerd, toont aan dat de resultaten van chirurgie van levermetastasen van borstkanker sterk afhangen van het histologische type van deze metastasen. Dit eerste onderzoek moet oncologen binnenkort in staat stellen om de patiëntes te selecteren die op lange termijn voordeel halen uit een chirurgische ingreep op levermetastasen

Naarmate borstkankers blijven evolueren, ontwikkelen zich steeds frequenter ook uitzaaiingen in de lever, die dan een belangrijke doodsoorzaak worden bij deze patiënten.
Voor zover metastasen uitsluitend in de lever gelokaliseerd, en technisch verwijderbaar zijn, kan de chirurgische ablatie van deze laesies leiden tot een zeer significante verbetering van de overlevingskansen en in sommige gevallen tot genezing. Tot vandaag ontbraken echter factoren die kunnen voorspellen welke patiënten voordeel hebben bij deze chirurgische behandeling. Het onderzoek dat nu in Nature Publishing Journal Breast Cancer is verschenen, levert de eerste elementen om deze vraag te beantwoorden.

Twee types microstructuren van levermetastasen
Dit onderzoek, opgezet door prof. Donckier, diensthoofd Chirurgie in het Jules Bordet Instituut, is een retrospectieve studie op basis van een steekproef van een veertigtal patiënten. De onderzoekers konden hierbij vaststellen dat de levermetastasen van de borstkanker zich organiseren in twee types van microstructuren in de lever: een vorm waarin de kankercellen zich inkapselen in een vezelachtig omhulsel (desmoplastische vorm), en een andere waarbij de kankercellen meteen in de lever infiltreren (infiltrerende vorm).

Chirurgie heeft zeer significant betere resultaten als het gaat om metastasen van het desmoplastische type: hierbij is overleven over langere duur mogelijk. Bij alle patiënten die een ingreep ondergingen voor metastasen van het infiltrerende type, trad echter snel na de operatie recidive op.

"De selectie van de patiënten is van cruciaal belang in de kankerchirurgie. Dat geldt bovenal voor de chirurgie van de levermetastasen van de borstkanker: op dit ogenblik bestaat er geen betrouwbaar middel om de patiëntes die voordeel zullen halen uit deze interventie, te onderscheiden van de patiëntes voor wie deze interventie helaas geen nut heeft. Onze vaststellingen zijn echter veelbelovend. Wij hopen dat ze zullen bijdragen tot de ontwikkeling van nieuwe, beter gepersonaliseerde modellen voor therapeutische beslissing, die bij elk individueel geval de keuze van de behandeling laten leiden door de biologie van de kanker", verduidelijkt prof. Donckier.

Deze eerste vaststelling opent nieuwe perspectieven voor een effectievere selectie van de patiëntes die in aanmerking komen voor een chirurgische ingreep, voor een beter inzicht in de verschillende wijzen waarop borstkanker voortschrijdt, en om mogelijk nieuwe therapeutische benaderingen te kunnen ontwikkelen.

U vindt het artikel met de titel " Association between the histopathological growth patterns of liver metastases and survival after hepatic surgery in breast cancer patients " achter de volgende link: https://rdcu.be/ccqxa

Het onderzoek van prof. Donckier werd voor een groot deel gefinancierd door De Vrienden van het Bordet Instituut, de belangrijkste privédonateur van het Jules Bordet Instituut, evenals het Fonds Ithier.

  • Perscontact (Jules Bordet Instituut)