Overslaan en naar de inhoud gaan

Pink oktober : De Printemps-studie voor een betere aanpak van de vermoeidheid

Persbericht (27/10/2022) 

Programma voor borstkankerpatiënten ter bevordering van een snelle, duurzame revalidatie 

27 oktober 2022 – In het Jules Bordet Instituut gaat het streven naar kwaliteit in de zorgverlening altijd gepaard met onderzoek naar betere levenskwaliteit. Er is al een eerste patiënte toegetreden tot het Printemps-onderzoek. Dit proefproject Printemps met een multidisciplinaire aanpak van vermoeidheid na een borstkanker of een kiemtumor bij jonge patiënten (tot 40 jaar) past in het RESTART-programma dat in januari 2022 werd opgestart in het Instituut.

Meer dan 60% van de borstkankerpatiënten zijn erg vermoeid na hun behandelingen
Meer dan 60% van de borstkankerpatiënten zijn erg vermoeid na hun behandelingen
Vermoeidheid is het meest frequente symptoom na afloop van de intensieve behandelingen tegen borstkanker (chemo, radiotherapie, chirurgie). Meer dan 60% van de patiënten klaagt inderdaad over zware vermoeidheid, vaak nog verscherpt door factoren die zwaar wegen op de patiënt én de omgeving: slaapstoornissen, angst, pijn of depressie. Het is van cruciaal belang om de patiënten te identificeren die na de behandelingen een significante vermoeidheid tonen. Alleen zo kan een voor hen gepaste benadering uitgewerkt worden zodat ze weer kunnen aanknopen met levenskwaliteit, meer bepaald wat betreft fysiek, emotioneel, cognitief, sociaal en seksueel functioneren.

De Printemps-studie voor een betere aanpak van de vermoeidheid
Het Printemps-project wil jongere patiënten (tot 40 jaar) die na hun intensieve behandeling van borstkanker of kiemtumor een significante vermoeidheid ervaren, een aangepaste en globale multidisciplinaire behandeling aanbieden. Deze verkennende, monocentrische, niet-gerandomiseerde studie start 1 à 3 maanden na de behandelingen. Het Printemps-project past in het RESTART-project voor een multidisciplinaire opvolging na borstkanker. Dit tweede project loopt al sinds januari 2022 in het Jules Bordet Instituut. 95 patiënten zijn hierbij betrokken.

“Het is van fundamenteel belang om een beter inzicht te krijgen in de mechanismen die te maken hebben met vermoeidheid bij patiënten die een kanker hebben gehad. Dit symptoom komt extreem frequent voor en tast de levenskwaliteit maar ook het familiale en professionele leven ingrijpend aan. Het Printemps-onderzoek zal het mogelijk maken om deze patiënten een multidisciplinaire aanpak op maat aan te bieden en dit symptoom beter te begrijpen”, verduidelijkt dr. Polastro. Zij is oncoloog in het Jules Bordet Instituut en nam het initiatief voor het Printemps-onderzoek.

Opvolging van de vermoeidheid door een multidisciplinair team
Het team dat de patiënt begeleidt, bestaat uit specialisten uit de domeinen oncologie, psychologie, kinesitherapie en dieetleer, naast een coach-verpleegkundige. Dit team volgt de patiënt op, om via een complete evaluatie de organische of psychologische factoren op te sporen die bijdragen tot de vermoeidheid. De effecten ervan op het dagelijkse leven en het niveau van fysieke activiteit worden onderzocht om de patiënt een gepaste en gepersonaliseerde begeleiding te kunnen aanbieden.

Op basis van deze evaluatie kan het specifieke opvolgingsplan opgesteld worden, met sessies en consultaties bij een psycholoog en een dieetkundige, naast fysieke trainingssessies, allemaal te realiseren over een tijdsspanne van 13 weken. Na deze 13 weken wordt de patiënt nog 18 maanden opgevolgd met het oog op vergelijkingen aangaande de levenskwaliteit, het niveau van vermoeidheid, de terugkeer naar het werk of zelfs het niveau van sportactiviteit voor en na het programma. Het einddoel is de haalbaarheid van een dergelijk programma te evalueren om op termijn (hopelijk zo snel mogelijk) ook vele andere patiënten ervan te laten genieten.

 • PERSCONTACTEN
  • Persverantwoordelijke : Alexandra Cazan
   • E-mail : alexandra.cazan@bordet.be + communication@hubruxelles.be
   • Tel : +32 (0)2 541 38 89
   • Mob : +32 (0) 493 16 74 79
     
  • Persvoorlichter : Gabrielle Vanhoudenhove
   • E-mail : gabrielle.vanhoudenhove@erasme.ulb.ac.be + communication@hubruxelles.be
   • Tel : +32 (0)2 555 83 95

OVER HET H.U.B
Het H.U.B (Academisch Ziekenhuis van Brussel) is de koepel van het Jules Bordet Instituut, het Erasmusziekenhuis en het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF). Deze grote universitaire ziekenhuisgroep werd in 2021 opgericht op initiatief van de Stad Brussel en de ULB (Université Libre de Bruxelles). Het H.U.B garandeert zowel gezondheidszorg van hoge kwaliteit binnen ieders bereik als uitmuntendheid in opleiding en onderzoek.
Het H.U.B telt 1.420 ziekenhuisbedden en meer dan 6.000 personeelsleden, onder wie 841 artsen in voltijds verband en 3.975 niet-medici in voltijds verband.
Het H.U.B koestert de ambitie om al zijn teams een aantrekkelijke werkomgeving aan te bieden, met uitgebreide kansen voor hun ontplooiing, opleiding en loopbaan, en om tegelijk het voortbestaan en dus de financiële leefbaarheid van het geheel te garanderen.