Overslaan en naar de inhoud gaan

Fonds Gaston Ithier prijs

Persbericht (06/03/2020) 

Prijs van het Fonds Gaston Ithier toegekend aan Pr. Vincent Donckier voor zijn bijdrage aan het onderzoek over oligometastasen

Prof. Vincent DonckierBrussel, 6 maart 2020 – Op donderdag 5 maart wordt Professor Vincent Donckier, Hoofd Chirurgie van het Instituut Jules Bordet, een referentiecentrum in de strijd tegen kanker, geëerd door het Fonds Gaston Ithier.  Dit fonds ondersteunt creatieve projecten op het gebied van oncologie en beloont hiermee de oprichting van een multidisciplinair samenwerkingsplatform tussen verschillende instellingen met het oog op de identificatie van oligometastatische profielen bij colorectale kanker.

Een multidisciplinair consortium rond het concept van oligometastasen
In 2018 werd een multidisciplinair onderzoeksconsortium opgericht dat leden van het Instituut Jules Bordet en het Erasmusziekenhuis van de ULB, het Duve Instituut van de UCL, het laboratorium voor translationeel onderzoek in de oncologie van de KUL, het laboratorium voor onderzoek in de pathologie en oncologie van de Universiteit Antwerpen en de afdeling medische statistiek van de Universiteit van Milaan samenbrengt. Al deze specialisten (onderzoekers, chirurgen, radiologen, oncologen, anatoom-pathologen, specialisten in nucleaire geneeskunde, biostatistici, etc.) bestuderen het concept van oligometastasen bij colorectale kanker. Oligometastatische kankers zijn kankers die zich slechts over een beperkte afstand kunnen verspreiden, die een beperkt aantal uitzaaiingen (metastasen) veroorzaken, op een beperkt aantal secundaire locaties, dit in tegenstelling tot kankers waarvan de progressie in het lichaam diffuus of systemisch is.  Dit concept van oligometastatische ziekte is belangrijk omdat het patiënten identificeert die baat kunnen hebben bij een gerichte behandeling van de uitzaaiingen, bijvoorbeeld door middel van een operatie, wat voor patiënten met diffusie kankerprogressie geen zin heeft. Op dit moment is er geen enkele biomarker bekend die de oligometastatische status van kanker voorspelt. Het is dus niet mogelijk om patiënten te selecteren die baat zullen hebben bij een eerste chirurgische behandeling van de uitzaaiingen.

Retrospectieve analyse om oligometastatische colorectale kankers te identificeren
Gezien deze situatie stelt het consortium voor om patiënten te categoriseren volgens hun post-operatieve evolutie. Het steunt hierbij op de analyse van een databank die werd ontwikkeld tijdens een samenwerking tussen het Instituut Jules Bordet en het Erasmusziekenhuis. De retrospectieve studie van deze gegevens maakt het mogelijk om twee groepen van patiënten te onderscheiden die geopereerd werden voor uitzaaiingen in de lever van colorectale kanker. Enerzijds zijn er de "oligometastatische" patiënten. Dit zijn patiënten met langdurige recidiefvrije overleving na chirurgische resectie van levermetastasen (ongeveer 25% van de patiënten). Aan de andere kant van het spectrum vinden we de "polymetastatische" patiënten. Dit zijn patiënten die zeer snel na de operatie een recidief (terugval) kenden en voor wie de operatie dus geen enkel voordeel heeft opgeleverd. Door deze twee groepen te vergelijken kunnen misschien biomarkerkandidaten aan het licht komen, dankzij een grondige analyse van de klinische, radiologische, anatomopathologische, metabole, immunologische en/of moleculaire criteria en, meer in het bijzonder, dankzij de bundeling van deze verschillende parameters. Dit onderzoek heeft twee doelstellingen. Enerzijds om beter patiënten te kunnen selecteren voor wie een gerichte lokale of locoregionale behandeling effectief zou kunnen zijn (chirurgie, radiotherapie, intra-arteriële behandelingen, etc.) en om de risico's van onnodige chirurgie bij polymetastatische patiënten te beperken. Anderzijds om een beter inzicht te krijgen in de mechanismen die betrokken zijn bij de modaliteiten van metastatische progressie en om eventueel nieuwe diagnostische en therapeutische benaderingen te ontwikkelen.

Over het Fonds Gaston Ithier
Het Fonds Gaston Ithier wil de strijd tegen kanker bevorderen en ondersteunt creatieve en originele projecten op het gebied van de oncologie.  Dankzij de toekenning van dit Fonds hoopt het consortium, onder leiding van professor Vincent Donckier, de analyse te verdiepen en nieuwe horizonten te openen in de gepersonaliseerde behandeling van uitgezaaide colorectale kanker. 
 Vincent Donckier