Overslaan en naar de inhoud gaan

Een microdissectielaser voor de dienst Pathologische Anatomie van het Instituut Jules Bordet

28/04/2021

Een microdissectielaser voor de dienst Pathologische Anatomie van het Instituut Jules Bordet

laser pour microdissectionSinds zijn oprichting heeft het Instituut Jules Bordet alles in het werk gesteld om kanker te begrijpen, te behandelen en te bestrijden. Ook de recente aankoop van een uiterst nauwkeurige microdissectielaser kadert in deze doelstelling. De bedoeling is om de heterogeniteit van tumoren en de tumormicro-omgeving beter te kunnen bestuderen.  Opnieuw een stap vooruit in het onderzoek, mogelijk gemaakt dankzij de genereuze steun van de "Vrienden van het Instituut Bordet". 

Tumorheterogeniteit
In de oncologie bestaat de uitdaging van de gepersonaliseerde geneeskunde erin om voor elke patiënt de meest geschikte gerichte behandeling te vinden op basis van de kenmerken van de kankercellen die hem aantasten.  Niet alle patiënten met dezelfde tumorkenmerken reageren echter op dezelfde manier op dezelfde behandeling en dit kan gaan van helemaal geen respons tot een volledige respons. Door gebieden van de tumor onder een lasermicroscoop te ontleden en de verschillende populaties tumorcellen waaruit een kankercel bestaat afzonderlijk te analyseren, zal het mogelijk zijn deze verschillende populaties te identificeren. Dit helpt ons de heterogeniteit van de reacties op de behandeling te verklaren en beter te voorspellen welke behandelingen effectief zullen zijn. Twee genetisch identieke cellen kunnen een verschillend proteoom hebben (d.i. een reeks eiwitten die door een cel worden geproduceerd) en twee tegengestelde reacties teweegbrengen: tumorresistentie of celdood.

Tumormicro-omgeving: een partner in tumorontwikkeling
De laatste jaren is het onderzoek naar de tumormicro-omgeving in een stroomversnelling geraakt. Er is nu inderdaad aangetoond dat de invasiviteit van een kanker - en dus zijn vermogen tot metastasering - niet alleen wordt bepaald door het genotype van de tumor, maar ook door zijn interacties met de micro-omgeving, die de ontwikkeling van de tumor en de metastatische progressie moduleren. De micro-omgeving van tumorcellen bestaat uit bloedvaten, fibroblasten (ongedifferentieerde weefselcellen), adipocyten (vetcellen), immuuncellen en oplosbare factoren die door hen worden afgescheiden. Hoewel deze cellen over het algemeen de groei van de tumor bevorderen, kunnen de immuuncellen deze ook vertragen of zelfs stoppen. Door de verschillende bestanddelen van de matrix waaruit de tumormicro-omgeving is opgebouwd met uiterste nauwkeurigheid op celniveau te isoleren, zullen we hele proces van de tumorontwikkeling betere kunnen begrijpen en nieuwe therapeutische doelwitten kunnen identificeren. Samen met de expertise van onze pathologen en de verschillende platforms voor genetische analyse die in het Instituut beschikbaar zijn, zal de microdissectielaser die de afdeling Pathologische Anatomie ter beschikking stelt van de onderzoekers, ons in staat stellen de dynamiek van de interacties tussen tumorcellen en hun micro-omgeving op een multidisciplinaire manier te karakteriseren.

Vandaag zorgen voor ultramoderne apparatuur is zorgen voor het Instituut Jules Bordet van morgen.
Deze aankoop en de aanstaande verhuizing van het Instituut Jules Bordet naar de Erasmus-campus in Anderlecht, hetgeen nieuwe samenwerkingsverbanden tussen de teams zal vergemakkelijken, zullen ongekende perspectieven openen voor het kankeronderzoek. Een nieuwe stap in de richting van precisie-onderzoek, mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van de "Vrienden van het Bordet Instituut".