Overslaan en naar de inhoud gaan

Oncodistinct, een netwerk voor multidisciplinair klinisch onderzoek

Persbericht  (23/05/2018)

Oncodistinct, een netwerk voor multidisciplinair klinisch onderzoek dat tegemoetkomt aan de behoeften van de zieken

Brussel, 23 mei 2018 – Het kankeronderzoek vordert snel. De therapeutische innovaties op dit domein volgen elkaar op. Om in te spelen op die veranderingen moet ook het klinisch onderzoek inzake oncologie evolueren. Vandaag is er een reële behoefte aan nieuwe structuren om expertises en middelen vlotter te delen, om beter tegemoet te komen aan patiëntbehoeften en om de ontwikkeling van nieuwe medicatie tegen kanker te versnellen. In die optiek werd Oncodistinct in het leven geroepen: dit netwerk voor multidisciplinair klinisch onderzoek is een initiatief van prof. Awada, diensthoofd Geneeskunde en Medische Oncologie van het Jules Bordet Instituut, samen met een team van Belgische en internationale collega's.
Oncodistinct verenigt 27 universitaire ziekenhuizen en kankercentra. Op 24 mei houdt de organisatie haar halfjaarlijkse vergadering in het Institut Paoli-Calmettes in Marseille.

Oncodistinct teamOncodistinct is een netwerk voor multidisciplinair klinisch onderzoek dat in november 2015 werd opgericht. Doelstellingen zijn de methodologie van het klinisch onderzoek aan te passen aan de recente therapeutische innovaties, en de ontwikkeling van kankerbestrijdende medicatie voor solide tumoren te versnellen, vooral voor situaties waarvoor vandaag nog geen therapeutische standaard bestaat. Het netwerk wil inderdaad tegemoetkomen aan medische behoeften waaraan vandaag niet wordt voldaan, vooral op het domein van cerebrale metastase en zeldzame tumoren.

Het netwerk telt vandaag 27 leden: 11 kankercentra en 16 universitaire ziekenhuizen met expertise in oncologie en in de ontwikkeling van kankerbestrijdende geneesmiddelen. De leden van Oncodistinct vergaderen twee keer per jaar om samen innovatieve multicentrische studies te lanceren met het oog op verbetering van de behandeling van kankerpatiënten. Door wetenschappelijke expertises (oncologen en orgaanspecialisten, onderzoekers,) te delen, is verbetering mogelijk in de kwaliteit van het onderzoek, in de samenwerking tussen de centra en in de snelheid waarmee projecten worden uitgevoerd. Oncodistinct wil voorts graag met de patiënten samenwerken om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan hun behoeften.

De volgende vergadering van het netwerk Oncodistinct vindt op 24 mei plaats in het Institut Paoli-Calmettes in Marseille (Frankrijk).