Overslaan en naar de inhoud gaan

MyPEBS-studie: Naar een gepersonaliseerde opsporing van kanker

Persbericht (25/10/2017)

MyPEBS-studie (My Personal Breast Screening)
Naar een gepersonaliseerde opsporing van kanker

Brussel, 25 oktober 2017 - Het Jules Bordet Instituut, geïntegreerd centrum voor kankerbestrijding befaamd in België en in het buitenland, neemt deel aan een studie die wellicht de opsporing van borstkanker grondig zal veranderen. Het belang van borstkankeropsporing behoeft geen betoog meer, maar zijn massale opsporingsprogramma's vandaag nog doeltreffend? Beantwoorden ze aan de beloftes die gedaan werden toen ze op nationaal en Europees niveau ingevoerd werden? De Kliniek voor Preventie en Opsporing van het Jules Bordet Instituut is van mening dat rekening houden met het individuele risico de doeltreffendheid van deze programma's zou kunnen verbeteren. Een ambitieuze hypothese, die getest zal worden tijdens de nieuwe Europese MyPEBS-studie gecoördineerd vanuit Frankrijk (Unicancer en het Institut Gustave Roussy)

 

Dr Jean Benoit Burrion
Dr. Jean-Benoît Burrion, Hoofd van de Dienst Preventie en Opsporing aan het Jules Bordet
Instituut

Waarom de MyPEBS-studie?

De huidige massale opsporingsprogramma's (mammografie om de 2 jaar voor vrouwen van 50 tot
70) zijn gebaseerd op studies uit de jaren '80. Sindsdien hebben andere studies aangetoond dat het
sterftecijfer hier minder gunstig door evolueert dan gedacht, en dat verschillende nadelen van
opsporing onderschat werden: overdiagnose (er worden tumoren gevonden en behandeld die niet
problematisch zijn – 1 op de 5 gedetecteerde kankers), intervalkankers (kankers die zich ontwikkelen tussen twee mammografieën in of die niet werden gedetecteerd – ¼ van de vastgestelde kankers) en ten slotte valse positieven (vrouwen moeten bijkomend onderzoek ondergaan waaruit geen kanker blijkt –10% van de vrouwen met een positieve diagnose).

"We kunnen deze gegevens niet langer negeren. Vandaag weten we dat we niet met gelijke wapens
tegen kanker strijden: het risico varieert sterk van persoon tot persoon, afhankelijk van intrinsieke en
extrinsieke factoren. Daarom zou de idee van opsporing volgens het risicopeil de nadelen van de
huidige strategie aanzienlijk kunnen verminderen, en tegelijk het sterftecijfer als gevolg van borstkanker doen dalen,
" aldus Dr. Jean-Benoît Burrion, Hoofd van de Dienst Preventie en Opsporing aan het Jules Bordet Instituut.

Doelstellingen van de studie

  1. De strategie volgens risicoklasse vergelijken met de huidige strategie (die enkel gebaseerd is op leeftijd) om na te gaan wat de invloed is op het aantal zogeheten gevorderde tumoren (met minder goede overlevingskansen)
  2. De nadelen vergelijken wat overdiagnose, valse positieven en intervalkankers betreft.
  3. De psychologische aanvaardbaarheid van de strategie volgens risicoklasse meten.
  4. De resultaten van de twee strategieën vergelijken wat kosten en doeltreffendheid betreft.

Verloop van de studie

  • Deelname van 85.000 vrouwen in de 5 landen waar de studie plaatsvindt.
  • Gerandomiseerde studie gespreid over 7 jaar (start in januari 2018).
  • Controlegroep (huidige studie) en interventiegroep (aanduiding van vrijwilligers in 4 verschillende risicoklassen met opsporingsprogramma aangepast aan elke klasse).
    De vrouwen worden onderverdeeld in 4 subgroepen volgens 4 risicopeilen voor de ontwikkeling van borstkanker, en per groep wordt een aangepast opsporingsprogramma getest.

Voor meer informatie kunt u Dr. Jean-Benoît Burrion (jeanbenoit.burrion@bordet.be) contacteren!


Perscontact
Jules Bordet Instituut
Ariane van de Werve
GSM : +32.48617 33 26
E-mail : ariane.vandewerve@bordet.be
www.bordet.be