Overslaan en naar de inhoud gaan

Het Verpleegkundig Departement van het Institut Jules Bordet wil kankerpatiënten een globale behandeling aanbieden en hen kwaliteitsvolle en aangepaste zorg op maat verlenen met een multidisciplinair team. Het departement geeft ook stimulansen om de competenties, de motivatie en de responsabilisering van het verplegend en verzorgend personeel te bevorderen.

De verpleegkundige zorg wordt verstrekt volgens een model van globale aanpak van de zieke en zijn omgeving. Uitgangspunt hierbij is een behandelplan dat eigen is aan elke patiënt en dat in het gedeelte ‘verpleegkundig dossier’ van het patiëntendossier genoteerd staat.

Centraal bij de verpleging staat de voortdurende zorg voor het fysieke, psychische en sociale welbevinden van de patiënt en zijn omgeving. De verpleging wil de autonomie van de patiënt zo veel mogelijk behouden en, voor zover zijn gezondheidstoestand dat toelaat, ook zijn sociale, professionele en familiale re-integratie mogelijk maken.

Ons team

Het Verpleegkundig Departement telt ongeveer 365 medewerkers.
Het is opgesplitst in drie ‘subdepartementen’:

 1. de hospitalisatie,
 2. de medisch-technische afdeling,
 3. de overige gespecialiseerde eenheden.
   
 • Directeur van het verpleegkundig departement
 • Adjunct-directeur van het verpleegkundig departement
  • Carine Goossens
    
 • Diensthoofd verpleegkunde (Hospitalisatie, secretaresses en logistieke assistenten van de verpleegafdeling)
  • Anne Marcovitch
    
 • Diensthoofd verpleegkunde verantwoordelijk voor Medico-Techniek
  • Carine Goossens (Operatiekamer - beeldvorming/scanner/RMN - Radiotherapie - Nucleaire geneeskunde - endoscopie)
  • Anne Marcovitch (consultaties/Afnames) 
    
 • Supportieve eenheden
  • Diensthoofd verpleegkunde en Hoofd van de ziekenhuishygiëne :  C. Devleeshouwer, teamleider sterilisatie
  • Diensthoofd verpleegkunde : DIRHM – Ziekenhuishygiëne op bouwplaatsen : Jacqueline Louis
  • Onderzoek en ontwikkeling in de verpleegkunde : Patrick Crombez
  • ICANE : Verpleegkundigen verantwoordelijk voor het verwelkomen van nieuwe deelnemers  + studenten + interimaires: Nathalie Haenecour en Olivia Hollertt
  • Secretariaat : Kathy Van Hecke en Valérie Dupont
  • DPI : geinformatiseerd patiëntendossier : Christian Rousseau Ombeline Bauvin, Pascal Delhalle en Jacqueline Louis
  • Boeking van ziekenhuisbedden : Ana Munoz en Fabienne Toby
    
 • Hoofdverpleegeenheden (hospitalisatie)
  • 1ste verdieping = B1 : oncologische geneeskunde/hematologie: Christian Ntwari
  • 2de verdieping = B2 : oncogeriatrie: John Langenaeken
  • 2de verdieping = UASS (Acute ondersteunende zorgeenheid) : Myriam Obiols
  • 3de verdieping = B3 : oncohematologie: Patrick Crombez
  • 4de verdieping = B4 : oncologische geneeskunde : Maud Caudron
  • 5de verdieping : ASTI : (Beheer en monitoring van intensieve behandelingen) : Vanessa Pinto Felicia
  • 5de verdieping = RESI (Intensieve Zorgen) : Joke Vandenschrick
  • 6de verdieping = B6 : Fabienne Van Ginderachter
  • 7de verdieping = B7 : Felicia Coelho Arlinda Cristina
  • 8de verdieping = B8 : Daghospitaal – Chemotherapie : Allal Hayet
    
 • Hoofdverpleegkundigen van de medisch-technische sector
  • Operatiekamer : Marta Nicolas
  • Radiotherapie : Monica Somoano
  • Beeldvorming : Lionel Gantois
  • Nucleaire geneeskunde : Sara Coelho Sousa
  • Endoscopie : Christiane Wyns
  • Afnames -  Consultaties – Lasertherapie – Functionele ademhalingsproeven : Martine Vandenhoucke
    
 • Hoofdverpleegkundigen van "andere" eenheden
  • Coördinerend Verpleegkundigen voor Oncologische Zorgen (CVZO) ploeg : Sophie Delaunois
  • Cytaferese-eenheid : Patrick Crombez
  • Voeding en tabak : Sophie Delaunois
  • Mobiele logistiek ondersteuningsteam en medische secretarissen : Anne Marcovitch
  • Mobiele eenheid : Carine Goossens

19/08/2021

 Wetenschapelijke artikelen

Impact of ARTs on oncological outcomes in young breast cancer survivors.

Auteurs : Condorelli M, De Vos M, Lie Fong S, Autin C, Delvigne A, Vanden Meerschaut F, Wyns C, Imbert R, Cheruy C, Bouziotis J, de Azambuja E, Delbaere A, Lambertini M, Demeestere I
Jaar : 2021
Journal : Hum Reprod
Volume : 36
Pagina's : 381-389

[The care process of patient receiving CAR T-cell therapy: Guidelines from the Francophone Society of Bone Marrow Transplantation and Cellular Therapy (SFGM-TC)].

Auteurs : Beauvais D, Andrianne C, Aubrun C, Berquier M, Bole S, Caulier A, Courbon C, Delorme J, Fournier I, François G, Jaivenois MF, Le Bars L, Mussot I, Vercasson M, Wallart Brejaud A, Yakoub-Agha I, Lacroix D
Jaar : 2020
Journal : Bull Cancer
Volume : 107
Pagina's : S170-S177

Multicultural approaches of cancer pain.

Auteurs : Crombez P, Bron D, Michiels S
Jaar : 2019
Journal : Curr Opin Oncol
Volume : 31
Pagina's : 268-274

Are we ready for intercultural cancer care?

Auteurs : Crombez P, Michiels S, Bron D
Jaar : 2018
Journal : Curr Opin Oncol
Volume : 30(4)
Pagina's : 205-211

Patient information in stem cell transplantation from the perspective of health care professionals: A survey from the Nurses Group of the European Group for Blood and Marrow Transplantation.

Auteurs : Kirsch M, Crombez P, Calza S, Eeltink C, Johansson E
Jaar : 2012
Journal : Bone Marrow Transplant.
Volume : 47(8)
Pagina's : 1131-3