Overslaan en naar de inhoud gaan

De hematologische dienst wint de PACE Award van de BHS

Persbericht  (07/02/2018)

Persoonlijke opvolging van de patiënt bij een orale therapie tegen kanker

De hematologische dienst van het Jules Bordet Instituut wint de PAtient CEntricity Award van de Belgian Hematology Society

Brussel, 7 februari 2018 – Vorige zaterdag, 3 februari, ontving het Jules Bordet Instituut uit de handen van de Belgian Hematology Society een beurs van 10.000 euro voor zijn project van multidisciplinaire hematologische raadpleging waarbij de patiënt een specifieke en persoonlijke opvolging geniet bij zijn orale therapie tegen kanker. Dit project beklemtoont het belang van een aangepaste opvolging voor de patiënt en voor zijn eigen behandeling bij een orale therapie.

duo
Overhandiging van de PAtient CEntricity Award aan Zilfi Balci + Zilfi Balci en Sophie Delaunois (coördinerend verpleegkundigen)

Behandelingen – en meer bepaald de orale therapieën – ondergaan een enorme evolutie. Deze nieuwe therapievormen zetten aan tot nadenken over de benadering van de patiënt, vermits de inname van medicatie zelfstandig en thuis plaatsvindt. In deze context zijn opvolging, begeleiding en ondersteuning van de patiënt – op regelmatige en aangepaste basis – essentieel.

Het project dat Zilfi Balci (coördinerend verpleegkundige in oncologische verzorging) presenteert, past in deze evolutie door verpleegkundige raadpleging in samenspraak met de apotheker te lanceren voor een goede aanpak van de opvolging van orale medicatie-inname: enerzijds de apotheker die informatie geeft over de neveneffecten en over de interactie met andere medicatie, en anderzijds het team van coördinerend verpleegkundigen in hematologie. Samen staan ze in voor controle op de correcte uitvoering van de behandeling, opvolging van eventuele neveneffecten en ondersteuning. 

Dit project past in een multidisciplinaire visie op de begeleiding van de patiënt: het medische team van de hematologie, de geriater, de neuropsycholoog, de coördinerend verpleegkundige en de apotheker waken samen – elk volgens zijn of haar sleutelrol in het zorgtraject – over de goede opvolging van de behandeling.

De beurs van 10.000 euro van de BHS zal dienen om coördinatoren op te leiden, expertise op het domein van de opvolging van orale therapieën te ontwikkelen en het nodige materiaal voor doeltreffende patiëntopvolging te financieren. Uiteindelijk zal dit teamwerk het mogelijk maken om de neveneffecten sneller op te sporen en een betere controle te hebben over de interactie met andere medicatie of een slecht aanslaan van de behandeling. Patiënten kunnen zich bij twijfel of ontmoediging rechtstreeks tot de verpleegkundige wenden. Dat is een echte geruststelling voor het patiëntenbestand.

Bijgevoegd : 

  • foto van de coördinerend verpleegkundigen Zilfi Balci en Sophie Delaunois
  • foto van de overhandiging van de PAtient CEntricity Award aan Zilfi Balci.

Perscontacts : 

  • Ariane van de Werve (Jules Bordet Instituut)