Overslaan en naar de inhoud gaan

Radiotherapie behoort tot de belangrijkste kankerbehandelingen en wordt gebruikt als een onafhankelijke behandeling of in combinatie met chirurgie en/of systemische behandeling (chemotherapie). Het is de bedoeling kanker te genezen, de prognose te verbeteren of symptomen te verlichten.

Radiotherapie heeft een biologisch effect op het DNA en op de ontstekingsstatus van de tumor. De neveneffecten worden teruggedrongen met moderne technieken die het mogelijk maken de dosis nauwkeuriger af te stemmen.

De voorgestelde behandeling wordt tijdens de consultatie besproken met de patiënt, gewoonlijk na multidisciplinair overleg. De radio-oncoloog volgt de patiënt tijdens de radiotherapiebehandeling en neemt deel aan de opvolging na de therapie, in nauw overleg met de andere gezondheidsprofessionals.

Onderzoeksprojecten

Onze specifieke onderzoekspagina biedt een completer overzicht van onze onderzoeksactiviteiten. Hierna volgen enkele voorbeelden van lopende onderzoeksprojecten.

Project 1

Door patiënten gerapporteerde resultaten wat betreft slikken en levenskwaliteit na plaatsing van profylactische versus reactieve percutane endoscopische gastrostomiebuis bij orofaryngeale kankerpatiënten, behandeld met definitieve chemoradiotherapie
 • Projectdragers : Tatiana Dragan, Dirk Van Gestel
 • Trialsponsor: Jules Bordet Instituut
 • Financiering: Les Amis de l’Institut Bordet
 • Samenwerking: CHU Saint-Pierre, Universitair Ziekenhuis Gent

Project 2

NEO-CHECKRAY : Radiotherapie en adenosinebaanblokkering ter verbetering van resultaat van immuun-chemotherapie in vroeg stadium luminaal B borstkanker, een willekeurige fase II-proef).

Project 3

ProCaLung – The Project on Cancer of the Lung (Project rond longkanker)
 • Projectdrager : Florian Charlier, Luigi Moretti
 • Trialsponsor: Belgian College of Physicians for Radiotherapy Centers
 • Financiering: Belgian College of Physicians for Radiotherapy Centers en “Les Amis de l’Institut Bordet”
 • Samenwerking: Andere leden van het ProCaLung Team: Xavier Geets (Cliniques Universitaires Saint-Luc), Maarten Lambrecht (UZLeuven), Yolande Lievens (UZGent), Vincent Remouchamps (CHU-UCL Namur - Site Ste Elizabeth)

Project 4

Bijdrage tot de studie van stereotaxische radiotherapie en haar immuunmodulerend effect bij de behandeling van pancreaskankers).
 • Projectdrager : Bouchart Christelle, Luigi Moretti
 • Trialsponsor: Jules Bordet Instituut
 • Financiering: FNRS (FR fonds wetenschappelijk onderzoek), Les Amis de l’Institut Bordet, Stichting tegen Kanker
 • Samenwerking: Erasmusziekenhuis, MIU (Molecular Immunology Lab), J. Bordet Instituut ULB), LMMO (Laboratory of Medical and Molecular Oncology, VUB), CHU Saint-Pierre, CHR Namur en alle ziekenhuizen van het ULB-netwerk.

Project 5

Gerandomiseerd proefonderzoek ter kwantificering van de doeltreffendheid van het Safetac®-product Mepitel® Film voor preventie van radiodermatitis in de liesplooi
 • Projectdrager : Gitte Van de Ven
 • Trialsponsor: Jules Bordet Instituut
 • Financiering: Mölnlycke

Projet 6

Evaluatie van een supportprotocol bij klinische beslissing tijdens radiotherapie voor H&N-kankerpatiënten)
 • Projectleiders : Filipa Rodrigues Sousa, Younes Jourani
 • Trialsponsor: Jules Bordet Instituut

Ons team

Afdelingshoofd
- Prof. Philippe Martinive: neurologische en digestieve tumoren

Academisch Hoofd en Hoofd Onderzoek Radiotherapie
- Prof. Dirk Van Gestel: hoofd- en halstumoren, huidtumoren, niet-kwaadaardige tumoren, sarcomen, borsttumoren.

Medische Fysica-afdeling
Het radiotherapie-fysicateam maakt deel uit van de centrale Medische Fysica-afdeling van het Instituut.
- Prof. Nick Reynaert : Hoofd van de Medische Fysica-afdeling
- Dhr. Younes Jourani : Verantwoordelijk voor de fysica in de radiotherapie:

Technologieafdelingshoofd
- Mevr. Monica Somoano Tarno

Radio-oncologen
- Dr Imane Ahrouch: borst- en gynaecologische tumoren, brachytherapie

- Hamza AlGhamdi : neurologische en oligometastatische tumoren
- Dr Sylvie Beauvois: hoofd-, hals- en huidtumoren
- Dr 
Christelle Bouchart: pancreas- en neurologische tumoren
Dr Christine Collen : neurologische en thoracale tumoren
- Dr Antoine Desmet: borst- en huidtumoren, intraoperatieve radiotherapie en brachytherapie
- Dr 
Tatiana Dragan: hoofd- en halstumoren, sarcomen
- Prof. Luigi Moretti: digestieve en thoracale tumoren
- Dr 
François-Xavier Otte: urologische tumoren
- Dr 
Catherine Philippson: borsttumoren en intraoperatieve radiotherapie
- Dr Robbe Van den Begin: oligometastatische, urologische en digestieve tumoren
Dr Daphné Van Kampen : borsttumoren en lymfomen

- Ereprof. Paul Van Houtte: thoracale en gynaecologische tumoren, niet-kwaadaardige tumoren, brachytherapie
- Dr 
Alex De Caluwé: onderzoeksconsultant
- Prof. Philippe Lambin: onderzoeksconsultant

Radio-oncologen in opleiding
- Dr Mathilde Baré
- Dr Zineb Belbaraka
- Dr Sarah Bellal
- Dr Sofian Benkhaled
- Dr Elisa Bodson
- Dr Pauline De Bruyn
- Dr Marie-Elise Delavigne
- Dr Thomas Descamps
- Dr Emmanuel Fardeau
- Dr Hamza Ghassan
- Dr Carolina Gomes Da Silveira
- Dr Nicolas Jullian
- Dr Alizée Laverdure
- Dr Martin Mandelier
- Dr Michel Madeline

Radiotherapie Verpleegkundige Coach
De Verpleegkundige Coach voor de radiotherapie ondersteunt de patiënten door hun multidisciplinaire zorg te organiseren, vooral voor de patiënten die werden doorverwezen door andere centra.
- Mevr. Ysabelle Houtekens - 
Maureen Billiet - Stefanie Van Daele

Kwaliteitsmanager
- -

Administratie
- Mevr. 
Elodie Gevart
- Mevr. 
Magali Anzil

03/01/2023

 Wetenschapelijke artikelen

Radiation therapy-induced left vocal cord paralysis following lung stereotactic body radiation therapy: A case report and review of the literature.

Auteurs : Pierrard J, Deheneffe S, Longton E, Henry S, Van Houtte P, Remouchamps V
Jaar : 2023
Journal : Cancer Radiother
Volume : 27
Pagina's : 69-74

Cardiac safety of dual anti-HER2 blockade with pertuzumab plus trastuzumab in early HER2-positive breast cancer in the APHINITY trial.

Auteurs : de Azambuja E, Agostinetto E, Procter M, Eiger D, Pondé N, Guillaume S, Parlier D, Lambertini M, Desmet A, Caballero C, Aguila C, Jerusalem G, Walshe JM, Frank E, Bines J, Loibl S, Piccart-Gebhart M, Ewer MS, Dent S, Plummer C, Suter T
Jaar : 2023
Journal : ESMO Open
Volume : 8
Pagina's : 100772

Inter-fraction heart displacement during voluntary deep inspiration breath hold radiation therapy without visual feedback measured by daily CBCT.

Auteurs : Benkhaled S, Gomes da Silveira Cauduro C, Jullian N, Desmet A, Rodriguez D, Jourani Y, Van Gestel D, De Caluwé A
Jaar : 2022
Journal : Front Oncol
Volume : 12
Pagina's : 936088

The State of the Art of Radiotherapy for Non-melanoma Skin Cancer: A Review of the Literature.

Auteurs : Benkhaled S, Van Gestel D, Gomes da Silveira Cauduro C, Palumbo S, Del Marmol V, Desmet A
Jaar : 2022
Journal : Front Med (Lausanne)
Volume : 9
Pagina's : 913269

A nomogram to predict the recurrence-free survival and analyze the utility of chemotherapy in stage IB non-small cell lung cancer.

Auteurs : Zhang Z, Xie S, Cai W, Hong ZN, Yang C, Lin Y, Zhu J, Lin Z, Christoph DC, Bohnenberger H, Kepka L, Brueckl WM, Van Houtte P, Kang M, Lin J
Jaar : 2022
Journal : Transl Lung Cancer Res
Volume : 11
Pagina's : 75-86