Overslaan en naar de inhoud gaan

Radiotherapie behoort tot de belangrijkste kankerbehandelingen en wordt gebruikt als een onafhankelijke behandeling of in combinatie met chirurgie en/of systemische behandeling (chemotherapie). Het is de bedoeling kanker te genezen, de prognose te verbeteren of symptomen te verlichten.

Radiotherapie heeft een biologisch effect op het DNA en op de ontstekingsstatus van de tumor. De neveneffecten worden teruggedrongen met moderne technieken die het mogelijk maken de dosis nauwkeuriger af te stemmen.

De voorgestelde behandeling wordt tijdens de consultatie besproken met de patiënt, gewoonlijk na multidisciplinair overleg. De radio-oncoloog volgt de patiënt tijdens de radiotherapiebehandeling en neemt deel aan de opvolging na de therapie, in nauw overleg met de andere gezondheidsprofessionals.

Onderzoeksprojecten

Onze specifieke onderzoekspagina biedt een completer overzicht van onze onderzoeksactiviteiten. Hierna volgen enkele voorbeelden van lopende onderzoeksprojecten.

Project 1

Door patiënten gerapporteerde resultaten wat betreft slikken en levenskwaliteit na plaatsing van profylactische versus reactieve percutane endoscopische gastrostomiebuis bij orofaryngeale kankerpatiënten, behandeld met definitieve chemoradiotherapie
 • Projectdragers : Tatiana Dragan, Dirk Van Gestel
 • Trialsponsor: Jules Bordet Instituut
 • Financiering: Les Amis de l’Institut Bordet
 • Samenwerking: CHU Saint-Pierre, Universitair Ziekenhuis Gent

Project 2

NEO-CHECKRAY : Radiotherapie en adenosinebaanblokkering ter verbetering van resultaat van immuun-chemotherapie in vroeg stadium luminaal B borstkanker, een willekeurige fase II-proef).

Project 3

ProCaLung – The Project on Cancer of the Lung (Project rond longkanker)
 • Projectdrager : Florian Charlier, Luigi Moretti
 • Trialsponsor: Belgian College of Physicians for Radiotherapy Centers
 • Financiering: Belgian College of Physicians for Radiotherapy Centers en “Les Amis de l’Institut Bordet”
 • Samenwerking: Andere leden van het ProCaLung Team: Xavier Geets (Cliniques Universitaires Saint-Luc), Maarten Lambrecht (UZLeuven), Yolande Lievens (UZGent), Vincent Remouchamps (CHU-UCL Namur - Site Ste Elizabeth)

Project 4

Bijdrage tot de studie van stereotaxische radiotherapie en haar immuunmodulerend effect bij de behandeling van pancreaskankers).
 • Projectdrager : Bouchart Christelle, Luigi Moretti
 • Trialsponsor: Jules Bordet Instituut
 • Financiering: FNRS (FR fonds wetenschappelijk onderzoek), Les Amis de l’Institut Bordet, Stichting tegen Kanker
 • Samenwerking: Erasmusziekenhuis, MIU (Molecular Immunology Lab), J. Bordet Instituut ULB), LMMO (Laboratory of Medical and Molecular Oncology, VUB), CHU Saint-Pierre, CHR Namur en alle ziekenhuizen van het ULB-netwerk.

Project 5

Gerandomiseerd proefonderzoek ter kwantificering van de doeltreffendheid van het Safetac®-product Mepitel® Film voor preventie van radiodermatitis in de liesplooi
 • Projectdrager : Gitte Van de Ven
 • Trialsponsor: Jules Bordet Instituut
 • Financiering: Mölnlycke

Projet 6

Evaluatie van een supportprotocol bij klinische beslissing tijdens radiotherapie voor H&N-kankerpatiënten)
 • Projectleiders : Filipa Rodrigues Sousa, Younes Jourani
 • Trialsponsor: Jules Bordet Instituut

Ons team

Afdelingshoofd
- Prof. Dirk Van Gestel: hoofd- en halstumoren, huidtumoren, niet-kwaadaardige tumoren, sarcomen, borsttumoren.

Medische Fysica-afdeling
Het radiotherapie-fysicateam maakt deel uit van de centrale Medische Fysica-afdeling van het Instituut.
- Prof. Nick Reynaert : Hoofd van de Medische Fysica-afdeling
- Dhr. Younes Jourani : Verantwoordelijk voor de fysica in de radiotherapie:

Technologieafdelingshoofd
- Mevr. Monica Somoano Tarno

Radio-oncologen
- Dr Imane Ahrouch: borst- en gynaecologische tumoren, brachytherapie
- Dr 
Sylvie Beauvois: hoofd-, hals- en huidtumoren
- Dr 
Christelle Bouchart: pancreas- en neurologische tumoren
- Dr 
Antoine Desmet: borst- en huidtumoren, intraoperatieve radiotherapie en brachytherapie
- Dr 
Tatiana Dragan: hoofd- en halstumoren, sarcomen
- Dr Guillaume Janoray: borst- en urologische tumoren, brachytherapie
- Prof. 
Philippe Martinive: neurologische, digestieve en pediatrische tumoren
- Prof. 
Luigi Moretti: digestieve en thoracale tumoren
- Dr 
François-Xavier Otte: urologische tumoren
- Dr 
Catherine Philippson: borsttumoren en intraoperatieve radiotherapie
- Dr 
Martine Roelandts: thoracale tumoren en lymfomen
- Dr 
Robbe Van den Begin: oligometastatische, urologische en digestieve tumoren
- Ereprof.
Paul Van Houtte: thoracale en gynaecologische tumoren, niet-kwaadaardige tumoren, brachytherapie
- Dr 
Alex De Caluwé: onderzoeksconsultant
- Prof. Philippe Lambin: onderzoeksconsultant

Radio-oncologen in opleiding
- Dr Mathilde Baré
- Dr Sofian Benkhaled
- Dr Florian Charlier
- Dr Thomas Descamps
- Dr Emmanuel Fardeau
- Dr Nicolas Jullian
- Dr Martin Mandelier
- Dr Kaoutar Soussy
- Dr Pauline De Bruyn
- Dr Delavigne Marie-Elise
- Dr Bertrand Donneaux
- Dr Hamza Ghassan

ICSO-radiotherapie
De coördinerende verpleegkundige voor de radiotherapie ondersteunt de patiënten door hun multidisciplinaire zorg te organiseren, vooral voor de patiënten die werden doorverwezen door andere centra.
- Mevr. Ysabelle Houtekens

Kwaliteitsmanager
- Dhr. John Vercauteren

Administratie
- Mevr. Amaryllis N’Tumba
- Mevr. Carine Top
- Mevr. Carine Vandevelde

19/03/2021

 Wetenschapelijke artikelen

ProCaLung - Peer review in stage III, mediastinal node-positive, non-small-cell lung cancer: How to benchmark clinical practice of nodal target volume definition and delineation in Belgium<sup>☆</sup>.

Auteurs : Charlier F, Descamps T, Lievens Y, Geets X, Remouchamps V, Lambrecht M, Moretti L
Jaar : 2022
Journal : Radiother Oncol
Volume : 167
Pagina's : 57-64

Clinical Outcomes After Proton Beam Therapy for Locally Advanced Non-Small Cell Lung Cancer: Analysis of a Multi-institutional Prospective Registry.

Auteurs : Jongen A, Charlier F, Baker K, Chang J, Hartsell W, Laramore G, Mohindra P, Moretti L, Redman M, Rosen L, Tsai H, Van Gestel D, Vargas C, Rengan R
Jaar : 2022
Journal : Adv Radiat Oncol
Volume : 7
Pagina's : 100767

Recent advances in radiosensitivity determinants in melanoma.

Auteurs : Krayem M, Ghanem GE, Van Gestel D
Jaar : 2022
Journal : Curr Opin Oncol

Advanced cutaneous squamous cell carcinoma of the head in two renal transplanted patients treated with cemiplimab.

Auteurs : Orte Cano C, Van Meerhaeghe T, Tannous J, Lienard D, Van Gestel D, Cuylits N, Luce S, Carlot S, Le Moine A, Aspeslagh S, Del Marmol V
Jaar : 2022
Journal : J Eur Acad Dermatol Venereol
Volume : 36 Suppl 1
Pagina's : 53-58

Differential Biological Effects of Dietary Lipids and Irradiation on the Aorta, Aortic Valve, and the Mitral Valve.

Auteurs : Donis N, Jiang Z, DEmal C, Hulin A, Debuisson M, Dulgheru R, Nguyen ML, Postolache A, Lallemand F, Coucke P, Martinive P, Herzog M, Pamart D, Terrell J, Pincemail J, Drion P, Delvenne P, Nchimi A, Lancellotti P, Oury C
Jaar : 2022
Journal : Front Cardiovasc Med
Volume : 9
Pagina's : 839720