Overslaan en naar de inhoud gaan
Tumorbank

Hoe gemakkelijk deelnemen aan het onderzoek tegen kanker?

De Tumorbank of ‘biobank’ van het Institut Jules Bordet is een collectie stalen van menselijk lichamelijk materiaal (resten van tumorweefsels, bloedstalen) en bijbehorende gegevens. Ze worden bewaard in optimale omstandigheden, om in de toekomst te kunnen worden gebruikt als onderzoeksmateriaal. De Tumorbank is een onmisbare schakel tussen de diagnose en het fundamenteel, translationeel en klinisch onderzoek. De werking ervan is onderworpen aan een strikte wetgeving.

tumorothèque

De ontwikkeling van de gepersonaliseerde geneeskunde en de immunotherapie in de oncologie is alleen mogelijk als er nieuwe biomarkers worden ontdekt die opspoorbaar zijn in tumorweefsels, maar ook in het bloed. De Tumorbank heeft als taak biologische stalen van topkwaliteit te verzamelen en te leveren aan laboratoria voor wetenschappelijk onderzoek. De stalen moeten bovendien divers en in voldoende aantal zijn, en vergezeld van volledige klinische gegevens, zodat de laboratoria hun wetenschappelijk werk kunnen doen. Doel: inzicht krijgen in hoe tumoren precies werken en welke strategie ze hanteren om te ontsnappen aan de waakzaamheid en de afweer van hun ‘gastheer’.

De Tumorbank hangt af van de Dienst anatomopathologie, zodat de pathologen de tumoren volledig en correct kunnen analyseren alvorens ze te bewaren. Ze is een wezenlijk onderdeel van de netwerken van Belgische biobanken – Virtuele Catalogus van het Kankerregister, BWB (Biothèque Wallonie-Bruxelles), en twee Europese biotheken, BBMRI en ESBB. Die netwerken staan in contact met de verschillende Belgische en internationale onderzoeksteams, waardoor er links kunnen worden gecreëerd en competenties kunnen worden gedeeld.

De Tumorbank van het Institut Jules Bordet heeft sinds 2012 een ISO 9001-certificatie, een kwaliteitswaarborg. Dankzij het betrouwbare systeem dat we hebben ontwikkeld om de kwaliteit van onze stalen te controleren, kunnen we elk jaar tal van onderzoeksprojecten ondersteunen. Dat bewijst de kwaliteit van de wetenschappelijke publicaties die daaruit voortvloeien.

Onderzoek

De Tumorbank is niet alleen een leverancier van biologisch materiaal, maar ontwikkelt ook haar eigen wetenschappelijke projecten.

 

Project 1

Identificatie van neutrofielen en meting van de expressie van kandidaat-eiwitten die hun functie kunnen beïnvloeden bij niet-kleincellige longkanker

Project 2

Ontrafelen van de rol van epitranscriptomica bij borstkanker

Project 3

Robuustheid van de nieuwe generatie sequencing van oude FFPE-blokken

Project 4

Karakterisering van de microbiota in colorectale metastasen: aard en impact op de tumorale immunitaire micro-omgeving, ziekteprogressie en respons op behandeling

Project 5

HPV-infectie bij oesofageaal adenocarcinoom

Project 6

Analyse van subtypes van astrocyten, microglia en macrofagen bij hersenmetastasen

Project 7

MOLECULAIRE KARAKTERISERING VAN INTRATUMORALE HETEROGENITEIT VAN VERSCHILLENDE BORSTKANKERSUBTYPES EN HUN MICRO-OMGEVING MET BEHULP VAN MULTIOMISCHE PLATFORMS

Project 8

HIGH-THROUGHPUT TRUTHING VAN MICROSCOOPGLAASJES OM ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE-ALGORITMEN TE VALIDEREN DIE DIGITALE SCANS VAN DEZELFDE GLAASJES ANALYSEREN

Project 9

ONDERZOEK NAAR DE RELEVANTIE VAN TROP2 ALS EEN POTENTIËLE MARKER VAN EPITHELIALE REGENERATIE BIJ MENSELIJKE INFLAMMATOIRE DARMZIEKTEN
  • Projectleiders : M. Isabelle Garcia, IRIBHM, ULB Erasme
  • Samenwerkingen : Pieter Demetter, Ligia Craciun

Project 10

MECHANISMEN VAN PDE3A-GERELATEERDE CYTOTOXICITEIT IN GASTRO-INTESTINALE STROMALE TUMOREN: IN VIVO EN IN VITRO PREKLINISCHE STUDIES

Project 11

BIJDRAGE TOT DE STUDIE VAN DE IMMUUNOMGEVING VAN PANCREASKANKERS DIE NAÏEF EN MET VERSCHILLENDE SOORTEN NEOADJUVANTE THERAPIE WORDEN BEHANDELD

Project 12

ACTIVERENDE FOSFORYLERING VAN CDK4:  GEBRUIK OM DE RESPONS VAN TUMOREN OP CDK4-REMMENDE GENEESMIDDELEN TE VOORSPELLEN, TENEINDE DEZE GENEESMIDDELEN UIT TE BREIDEN TOT KANKERS WAARVOOR EFFICIËNTE THERAPIEËN ONTBREKEN

Team

Diensthoofd Anatomopathologie, Beheerder van menselijk lichamelijk materiaal
Denis Larsimont

Coördinator van de Tumorbank
Dr Sc L. Craciun

Technoloog
A. Spinette

 Wetenschapelijke artikelen

Tumor biology reflected by histological growth pattern is more important than surgical margin for the prognosis of patients undergoing resection of colorectal liver metastases.

Auteurs : Bohlok A, Inchiostro L, Lucidi V, Vankerckhove S, Hendlisz A, Van Laethem JL, Craciun L, Demetter P, Larsimont D, Dirix L, Vermeulen P, Donckier V
Jaar : 2023
Journal : Eur J Surg Oncol
Volume : 49
Pagina's : 217-224

Thyroid cancer under the scope of emerging technologies.

Auteurs : Tarabichi M, Demetter P, Craciun L, Maenhaut C, Detours V
Jaar : 2022
Journal : Mol Cell Endocrinol
Volume : 541
Pagina's : 111491

The Use of Pan-Tropomyosin Receptor Kinase Immunohistochemistry as a Screening Tool for the Detection of Neurotrophic Tropomyosin-Related Kinase Fusions: Real-World Data from a National Multicentric Retrospective Study.

Auteurs : Van Bockstal MR, Beniuga G, Craciun L, Creytens D, Dedeurwaerdere F, Delvenne P, Demetter P, De Wiest B, Dewinne K, Habran L, Pauwels P, Theate I, Vander Borght S, Van Der Steen K, Weynand B
Jaar : 2022
Journal : Pathobiology
Pagina's : 1-14

Ferroptosis Induction and YAP Inhibition as New Therapeutic Targets in Gastrointestinal Stromal Tumors (GISTs).

Auteurs : Delvaux M, Hagué P, Craciun L, Wozniak A, Demetter P, Schöffski P, Erneux C, Vanderwinden JM
Jaar : 2022
Journal : Cancers (Basel)
Volume : 14

Transcriptional output, cell-type densities, and normalization in spatial transcriptomics.

Auteurs : Saiselet M, Rodrigues-Vitória J, Tourneur A, Craciun L, Spinette A, Larsimont D, Andry G, Lundeberg J, Maenhaut C, Detours V
Jaar : 2021
Journal : J Mol Cell Biol
Volume : 12
Pagina's : 906-908