Overslaan en naar de inhoud gaan

Het Laboratorium voor experimentele hematologie (HEMEXP) is een platform gewijd aan het omzetten van nieuwe celtherapieën in betrouwbare en effectieve behandelingen om de overlevingskans van kankerpatiënten te verbeteren door middel van innovatieve benaderingen.  De werking van de eenheid gaat vooraf aan en is nauw verweven met de aferese-eenheid en ook met de verderop in het proces gelegen klinische transplantatieafdeling. Ze werkt ook samen met translationele onderzoekseenheden om nieuwe celproducten voor klinisch gebruik te ontwikkelen. Wij bieden aan het Instituut de expertise die onmisbaar is voor de implementatie en ontwikkeling van celimmuuntherapie.

Het platform voor celtherapie is een entiteit die voldoet aan de GMP-normen voor het verzamelen, bewerken (inclusief de selectie, expansie, invriezing, enz. van cellen), controleren, opslaan en afleveren van verschillende soorten cellen, waaronder hematopoëtische stamcellen, mesenchymale cellen, lymfocyten en dendritische cellen. Het omvat 3 door het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) geaccrediteerde banken: de hematopoëtische stamcelbank, de celbank voor therapeutische doeleinden die sinds 2009 is geaccrediteerd in het inspectieprogramma (the Joint Accreditation Committee of the ISCT and EBMT of JACIE) en de ULB navelstrengbloedbank, geaccrediteerd door het Amerikaanse agentschap FACT (Foundation for Accreditation of Cellular Therapy). Onze accreditaties staan garant voor werk dat voldoet aan hoge kwaliteitsnormen en stellen ons tevens in staat om de kwaliteit binnen de verschillende teams die betrokken zijn bij de uitvoering van hematopoëtische transplantaties en bij celtherapie in het algemeen, voortdurend te verbeteren.

Onze expertise heeft ons ook in staat gesteld om nauw samen te werken met kleine biotechnologiebedrijven die betrokken zijn bij de ontwikkeling van innovatieve therapieën. Wij bieden hen de mogelijkheid een beroep te doen op professionele diensten, gaande van toegang tot een geaccrediteerde celtherapie-eenheid om hun klinische onderzoeken uit te voeren tot consultancydiensten voor het optimaliseren van nieuwe producten.

Gezien de groei van immuuntherapie heeft het Instituut bovendien ook besloten om in haar nieuwe gebouwen van New Bordet te investeren in een grote eenheid die conform de GMP-normen is. De nieuwe eenheid moet ons in staat stellen om de uitdaging van de nieuwe celimmuuntherapieën aan te gaan en niet alleen tegemoet te komen aan de behoeften van het Instituut, maar ook aan die van zijn potentiële academische en particuliere medewerkers.

Onderzoeksprojecten  

Project 1

CAR-T cell therapy implementation

Project 2

A PHASE 1/2 STUDY TO EVALUATE THE SAFETY AND EFFICACY OF A SINGLE DOSE OF AUTOLOGOUS CRISPR-CAS9 MODIFIED CD34+ HUMAN HEMATOPOIETIC STEM AND PROGENITOR CELLS (CTX001) IN SUBJECTS WITH SEVERE SICKLE CELL DISEASE

Ons team

Hoofd van de dienst hematologie
Prof. Nathalie Meuleman

Directeur van de eenheid celtherapie en bankbeheerder
Prof. Philippe Lewalle

Wetenschappelijk directeur van de eenheid celtherapie
Redouane Rouas

Kwaliteitsbewaker van de eenheid celtherapie
- Aurélie Timmermans
- Sfia Bourdji

Technici van de eenheid celtherapie
- Marie-José Concepcion Caballero
- Christine Dorval
- Pierrick Luystermans
- Triantafillia Stamopulos
- Sarah Cela

Secretariaat
Vanessa Vanpevenage

10/02/2022

 Wetenschapelijke artikelen

Linking clinical and population-based data in older patients with cancer in Belgium: Feasibility and clinical outcomes.

Auteurs : Depoorter V, Vanschoenbeek K, Decoster L, De Schutter H, Debruyne PR, De Groof I, Bron D, Cornélis F, Luce S, Focan C, Verschaeve V, Debugne G, Langenaeken C, Van den Bulck H, Goeminne JC, Teurfs W, Jerusalem G, Schrijvers D, Petit B, Rasschaert M, Praet JP, Vandenborre K, Milisen K, Flamaing J, Kenis C, Verdoodt F, Wildiers H
Jaar : 2023
Journal : J Geriatr Oncol
Pagina's : 101428

Potential of Mesenchymal Stromal Cell-Derived Extracellular Vesicles as Natural Nanocarriers: Concise Review.

Auteurs : Draguet F, Bouland C, Dubois N, Bron D, Meuleman N, Stamatopoulos B, Lagneaux L
Jaar : 2023
Journal : Pharmaceutics
Volume : 15

Incidence of falls and fall-related injuries and their predictive factors in frail older persons with cancer: a multicenter study.

Auteurs : Kenis C, Decoster L, Flamaing J, Debruyne PR, De Groof I, Focan C, Cornélis F, Verschaeve V, Bachmann C, Bron D, Van den Bulck H, Schrijvers D, Langenaeken C, Specenier P, Jerusalem G, Praet JP, De Cock J, Lobelle JP, Wildiers H, Milisen K
Jaar : 2022
Journal : BMC Geriatr
Volume : 22
Pagina's : 877

Ciltacabtagene Autoleucel for Patients With Triple-class Exposed Multiple Myeloma: Adjusted Comparison of CARTITUDE-1 Patient Outcomes Versus Real-world Clinical Practice.

Auteurs : Delforge M, Vekemans MC, Depaus J, Meuleman N, Van de Velde A, Vande Broek I, Vandervennet S, Van Hoorenbeeck S, Moorkens E, Strens D, Diels J, Ghilotti F, Haefliger B, Dalhuisen S, Deraedt W, Anguille S
Jaar : 2022
Journal : Hemasphere
Volume : 6
Pagina's : e813

Functional status in older patients with cancer and a frailty risk profile: A multicenter observational study.

Auteurs : Meert G, Kenis C, Milisen K, Debruyne PR, De Groof I, Focan C, Cornélis F, Verschaeve V, Bachmann C, Bron D, Den Bulck HV, Schrijvers D, Langenaeken C, Specenier P, Jerusalem G, Praet JP, Lobelle JP, Flamaing J, Wildiers H, Decoster L
Jaar : 2022
Journal : J Geriatr Oncol
Volume : 13
Pagina's : 1162-1171