Overslaan en naar de inhoud gaan

Eenheid celtherapie (Hematologie)

Het Laboratorium voor experimentele hematologie (HEMEXP) is een platform gewijd aan het omzetten van nieuwe celtherapieën in betrouwbare en effectieve behandelingen om de overlevingskans van kankerpatiënten te verbeteren door middel van innovatieve benaderingen.  De werking van de eenheid gaat vooraf aan en is nauw verweven met de aferese-eenheid en ook met de verderop in het proces gelegen klinische transplantatieafdeling. Ze werkt ook samen met translationele onderzoekseenheden om nieuwe celproducten voor klinisch gebruik te ontwikkelen. Wij bieden aan het Instituut de expertise die onmisbaar is voor de implementatie en ontwikkeling van celimmuuntherapie.

Het platform voor celtherapie is een entiteit die voldoet aan de GMP-normen voor het verzamelen, bewerken (inclusief de selectie, expansie, invriezing, enz. van cellen), controleren, opslaan en afleveren van verschillende soorten cellen, waaronder hematopoëtische stamcellen, mesenchymale cellen, lymfocyten en dendritische cellen. Het omvat 3 door het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) geaccrediteerde banken: de hematopoëtische stamcelbank, de celbank voor therapeutische doeleinden die sinds 2009 is geaccrediteerd in het inspectieprogramma (the Joint Accreditation Committee of the ISCT and EBMT of JACIE) en de ULB navelstrengbloedbank, geaccrediteerd door het Amerikaanse agentschap FACT (Foundation for Accreditation of Cellular Therapy). Onze accreditaties staan garant voor werk dat voldoet aan hoge kwaliteitsnormen en stellen ons tevens in staat om de kwaliteit binnen de verschillende teams die betrokken zijn bij de uitvoering van hematopoëtische transplantaties en bij celtherapie in het algemeen, voortdurend te verbeteren. Omwille van de aanzienlijke toename van onze activiteit werd de navelstrengbloedbank reeds overgebracht naar de site van Anderlecht (campus ULB en Erasmusziekenhuis) in een tijdelijke structuur in afwachting van de inhuldiging van onze definitieve lokalen in New Bordet

Onze expertise heeft ons ook in staat gesteld om nauw samen te werken met kleine biotechnologiebedrijven die betrokken zijn bij de ontwikkeling van innovatieve therapieën. Wij bieden hen de mogelijkheid een beroep te doen op professionele diensten, gaande van toegang tot een geaccrediteerde celtherapie-eenheid om hun klinische onderzoeken uit te voeren tot consultancydiensten voor het optimaliseren van nieuwe producten.

Gezien de groei van immuuntherapie heeft het Instituut bovendien ook besloten om in haar nieuwe gebouwen van New Bordet te investeren in een grote eenheid die conform de GMP-normen is. De nieuwe eenheid moet ons in staat stellen om de uitdaging van de nieuwe celimmuuntherapieën aan te gaan en niet alleen tegemoet te komen aan de behoeften van het Instituut, maar ook aan die van zijn potentiële academische en particuliere medewerkers.

Onderzoeksprojecten  

Project 1

Een fase III, multicentrisch, gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek ter vergelijking van de veiligheid en efficiëntie van een haplo-identieke HSCT en aanvullende behandeling met ATIR101, een met T-lymfocyten verrijkt leukocytenpreparaat met ex vivo depletie van alloreactieve gastheer-T-cellen, versus een haplo-identieke HSCT met cyclofosfamide na transplantatie bij patiënten met een hematologische maligniteit

Project 2

Een multinationaal, open-label fase I/II-onderzoek met dosisescalatie ter beoordeling van de veiligheid en klinische werking van meerdere toedieningen van NKR-2 bij patiënten met verschillende metastatische tumortypes.
  •  Projectleiders : Ahmad Awada
  • Samenwerkingen : Celyad  

Ons team

Hoofd van de dienst hematologie
Prof. Dominique Bron

Directeur van de eenheid celtherapie en bankbeheerder
Prof. Philippe Lewalle

Wetenschappelijk directeur van de eenheid celtherapie
DrSc Alain Delforge

Coördinator van de eenheid celtherapie
Redouane Rouas

Kwaliteitsbewaker van de eenheid celtherapie
Aurélie Timmermans
Olivier Carabin

Technici van de eenheid celtherapie
Marie-José Concepcion Caballero
Christine Dorval
Souhaila Mahria
Aude Sauvage

Secretariaat
Vanessa Vanpevenage

 Wetenschapelijke artikelen

A simplified frailty scale predicts outcomes in transplant-ineligible patients with newly diagnosed multiple myeloma treated in the FIRST (MM-020) trial.

Auteurs : Facon T, Dimopoulos MA, Meuleman N, Belch A, Mohty M, Chen WM, Kim K, Zamagni E, Rodriguez-Otero P, Renwick W, Rose C, Tempescul A, Boyle E, Manier S, Attal M, Moreau P, Macro M, Leleu X, Lorraine Chretien M, Ludwig H, Guo S, Sturniolo M, Tinel A, Silvia Monzini M, Costa B, Houck V, Hulin C, Yves Mary J
Jaar : 2019
Journal : Leukemia

Oral Selinexor-Dexamethasone for Triple-Class Refractory Multiple Myeloma.

Auteurs : Chari A, Vogl DT, Gavriatopoulou M, Nooka AK, Yee AJ, Huff CA, Moreau P, Dingli D, Cole C, Lonial S, Dimopoulos M, Stewart AK, Richter J, Vij R, Tuchman S, Raab MS, Weisel KC, Delforge M, Cornell RF, Kaminetzky D, Hoffman JE, Costa LJ, Parker TL, Levy M, Schreder M, Meuleman N, Frenzel L, Mohty M, Choquet S, Schiller G, Comenzo RL, Engelhardt M, Illmer T, Vlummens P, Doyen C, Facon T, Karlin L, Perrot A, Podar K, Kauffman MG, Shacham S, Li L, Tang S, Picklesimer C, Saint-Martin JR, Crochiere M, Chang H, Parekh S, Landesman Y, Shah J, Richardson PG, Jagannath S
Jaar : 2019
Journal : N Engl J Med
Volume : 381
Pagina's : 727-738

Mesenchymal stromal cells and natural killer cells: a complex story of love and hate.

Auteurs : Najar M, Fayyad-Kazan M, Merimi M, Burny A, Bron D, Fayyad-Kazan H, Meuleman N, Lagneaux L
Jaar : 2019
Journal : Curr Stem Cell Res Ther
Volume : 14(1)
Pagina's : 14-21

Obinutuzumab plus Lenalidomide (GALEN) for the treatment of relapse/refractory aggressive lymphoma: a phase II LYSA study.

Auteurs : Houot R, Cartron G, Bijou F, de Guibert S, Salles GA, Fruchart C, Bouabdallah K, Maerevoet M, Feugier P, Le Gouill S, Tilly H, Casasnovas RO, Moluçon-Chabrot C, Van Den Neste E, Zachee P, Andre M, Bonnet C, Haioun C, van Hoof A, Van Eygen K, Molina L, Nicolas-Virelizier E, Ruminy P, Morschhauser F
Jaar : 2019
Journal : Leukemia
Volume : 33
Pagina's : 776-780

MiR302c, Sp1, and NFATc2 regulate interleukin-21 expression in human CD4+CD45RO+ T lymphocytes.

Auteurs : El-Said H, Fayyad-Kazan M, Aoun R, Borghol N, Skafi N, Rouas R, Vanhamme L, Mourtada M, Ezzeddine M, Burny A, Fayyad-Kazan H, Badran B
Jaar : 2019
Journal : J Cell Physiol
Volume : 234
Pagina's : 5998-6011