Overslaan en naar de inhoud gaan

Dienst Dieetkunde

De Dienst Dieetkunde zorgt ervoor dat de patiënt een goed voedingspatroon blijft aanhouden voor de hele duur van zijn therapeutisch traject, door optimalisering van zijn voedselinname vanuit kwalitatief en kwantitatief oogpunt.

Onze doelstelling is ook de patiënt zo goed mogelijk te sensibiliseren om onbedoeld gewichtsverlies (soms echter gewichtstoename) te vermijden, en ook om restrictieve diëten en twijfelachtige voedingspatronen te vermijden.

Er wordt op vraag van de oncoloog of van de coördinerend verpleegkundige een voedingsbalans opgesteld bij de diagnose. Vervolgens wordt de patiënt gevolgd tijdens zijn behandelingen gedurende zijn hospitalisaties of ambulante behandelingen.

Het onderzoek

 

 

Projet PRINTEMPS

PROJET RESTART

Etude SWALL PEG

Ons team

Het dieetteam telt 7 diëtisten. Zij werken nauw samen met de dieetverpleegkundigen die instaan voor de ‘opvoeding’ van de patiënt voor zijn terugkeer naar huis met een gemedicaliseerde voeding. De dienst werkt ook samen met een verwijzend arts wat voeding aangaat, en een apotheker, om de meer specifieke voedingsopnames aan te pakken, rekening houdend met het therapeutische traject van de patiënt.

De Dienst Dieetkunde organiseert elke maand vergaderingen met leden van het Team Voeding waaraan ook chirurgen, radiotherapeuten, onco-geriaters, anesthesisten, hematologen, verpleegkundigen en apothekers deelnemen. Zo stimuleren we de belangstelling van de artsen, zorgverleners en paramedici voor vroegtijdige doorlichting van de nutritionele toestand en een individuele benadering van de voeding, aangepast aan het globale therapeutische plan.

 • Dienst Dieetkunde :
  • Pr. Van Gossum André – Gastro-enteroloog, verantwoordelijke voor het voedingsteam in samenwerking met Pr Arvanitakis Marianna & Dr Hadefi Alia
  • Blancke Charline -  Diëtiste
  • Csergö Marika – Diëtiste
  • De Bruyne Zoé -  Diëtiste
  • Delattre Thomas – Diëtiste
  • De Reu Cassy – Diëtiste
  • Knight Coralie – Diëtiste
  • Leroo Noémie – Diëtiste - verantwoordelijke adjunct
  • Farine Sylvie – Directeur HUB van de dieetdienst
    
 • Voedingsverpleegkundigen:
  • Sarr Faty in samenwerking met Ballarin Asuncion
    
 • Apotheek
  • Bodar Adeline – Verwijzend apotheker - parenterale voeding
    
 • Secretariaat
  • Tel : 02/541.38.81

07/12/2023