Overslaan en naar de inhoud gaan

Laboratorium voor Experimentele Oncologie en Heelkunde (LOCE)

Description

Het laboratorium voor Experimentele Oncologie en Heelkunde (LEOH) is een laboratorium van het Institut Jules Bordet dat erkend is door de faculteit geneeskunde van de ULB. Het laboratorium is gespecialiseerd in het onderzoek naar maligne melanomen en pigmentcellen in het algemeen. Het verbindt fundamenteel onderzoek met preklinisch en translationeel onderzoek. LEOH heeft een autonome eenheid voor celcultuur die meer dan 150 cellijnen en primaire culturen van normale cellen en tumorcellen (hoofdzakelijk melanomen) heeft gekweekt. Het werkt daarbij volgens een heel strikt programma van kwaliteitscontrole. LEOH heeft die celculturen ter beschikking gesteld van zo’n tachtig onderzoeksteams over de hele wereld.

Onderzoeksprojecten

Project 1

EXPLORATION DE L’EFFET RADIOSENSIBILISATEUR DES MÉDICAMENTS CIBLÉS AINSI QUE LEURS COMBINAISONS UTILISÉS DANS LE MÉLANOME POUR AMÉLIORER LA SENSIBILITÉ DES TUMEURS À LA RADIOTHÉRAPIE.

Projet 2

PROFILAGE DU KINOME COMME OUTIL PRÉDICTIF DE L’INIHIBITION DES MAPK DANS LE MÉLANOME ET COMME UNE NOUVELLE APPROCHE POUR ÉTUDIER LES MÉCANISMES DE RÉSISTANCE INTRINSÈQUE ET ACQUISE

Projet 3

NOUVELLES ASSOCIATIONS MÉDICAMENTEUSES POUR TRAITER LE MÉLANOME MUQUEUX CKIT MUTÉ.

Projet 4

LES PROHIBITINES (PHBS) : NOUVELLES CIBLES THÉRAPEUTIQUES POTENTIELLES DANS LE MÉLANOME

Projet 5

NOUVEAUX MARQUEURS PRONOSTIQUES ET DE PROGRESSION AU NIVEAU DES MÉTASTASES DU MÉLANOME.

Ons team

Hoofd eenheid celcultuur
Ghanem E. Ghanem

Onderzoekers
Fabrice Journé
Mohammad Krayem
Ahmad Najem
Renato Morandini

Doctorandi
Malak Sabbah

Eenheid celcultuur
Isabelle Borsu
Marie-Jeanne Gebski

Laboratoriumtechnici
Philippe Mersch
Marie-Lydie Pelgrims
Lamine Mihoub
Sebahat Yildirim

Data Manager
Laïla Berdouz

Administratieve ondersteuning
Christiane Meunier
Arlinda Rahmani

 Wetenschapelijke artikelen

New Treatment Strategy Targeting Galectin-1 against Thyroid Cancer.

Auteurs : Gheysen L, Soumoy L, Trelcat A, Verset L, Journe F, Saussez S
Jaar : 2021
Journal : Cells
Volume : 10

Effect of Oxidized Low-Density Lipoprotein on Head and Neck Squamous Cell Carcinomas.

Auteurs : Kindt N, Journe F, Carlier S, Trelcat A, Scalia A, Saussez S
Jaar : 2021
Journal : Biomedicines
Volume : 9

Apoptotic and Non-Apoptotic Modalities of Thymoquinone-Induced Lymphoma Cell Death: Highlight of the Role of Cytosolic Calcium and Necroptosis.

Auteurs : Berehab M, Rouas R, Akl H, Duvillier H, Journe F, Fayyad-Kazan H, Ghanem G, Bron D, Lewalle P, Merimi M
Jaar : 2021
Journal : Cancers (Basel)
Volume : 13

New horizons in early drugs development in solid cancers.

Auteurs : Kotecki N, Kindt N, Krayem M, Awada A
Jaar : 2021
Journal : Curr Opin Oncol
Volume : 33
Pagina's : 513-519

Prognostic Significance of a Scoring System Combining p16, Smoking, and Drinking Status in a Series of 131 Patients with Oropharyngeal Cancers.

Auteurs : Bouland C, Dequanter D, Lechien JR, Hanssens C, de Saint-Aubain de Somerhausen N, Digonnet A, Javadian R, Yanni A, Rodriguez A, Loeb I, Journe F, Saussez S
Jaar : 2021
Journal : Int J Otolaryngol
Volume : 2021
Pagina's : 8020826