Overslaan en naar de inhoud gaan

Ch. Desmedt: Lambertine-Lacroix Prijs 2018 - kankeronderzoek

Persbericht (09/05/2018)

Lambertine-Lacroix Prijs 2018 - kankeronderzoek
Toegekend aan onderzoeker Christine Desmedt van het Jules Bordet Instituut, Université Libre de Bruxelles

9 mei 2018 – Christine Desmedt, onderzoeker aan het Jules Bordet Instituut, ontving op dinsdag 8ei de Lambertine-Lacroix Prijs van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (NFWO) voor haar onderzoek gericht op een beter begrip van de moleculaire biologie van borstkanker.

Christine Desmedt

Elke vier jaar beloont de Lambertine-Lacroix Prijs, die wordt toegekend door het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, een onderzoeker die bijzondere erkenning verdient voor zijn/haar translationeel kankeronderzoek (1). 

In het kader van haar onderzoek heeft Christine Desmedt, samen met het team van het Laboratorium J.-C. Heuson voor translationeel onderzoek in borstkanker aan het Jules Bordet Instituut - ULB Cancer Research Center, zich onder meer gewijd aan het doorgronden van de biologie van borstkanker en het beter begrijpen van de progressie ervan (verschijnen van uitzaaiingen) met als doel de therapeutische behandeling van kankerpatiënten te verbeteren.

Samen met haar team richtte Christine Desmedt zich vooral op een betere moleculaire karakterisering van lobulaire borstkankers voor een optimalisering van hun behandeling. Door een 4 jaar durende studie van lobulaire borstkankers - die 10 tot 15 % uitmaken van alle borstkankers - konden de verschillende genmutaties die specifiek zijn voor lobulaire kankers worden geïdentificeerd dankzij het gebruik van DNA-sequencingtechnieken. Deze studie, waardoor de identificatie van de genomische afwijkingen die typisch zijn voor lobulaire kanker mogelijk werd, lijkt erop te wijzen dat lobulaire kankers baat zouden kunnen hebben bij een verschillende therapeutische aanpak dan de andere borstkankertypes, terwijl ze nu op dezelfde manier worden behandeld.

Door onderzoek van de biologie van de primaire tumor en van de verschillende uitzaaiingen bij een groep patiënten die aan de ziekte waren overleden, kon de geschiedenis van het ziekteverloop worden gereconstrueerd. Uit deze studie kan worden geconcludeerd dat, bij terugval van borstkanker, een monster van minstens één uitgezaaid letsel (maar indien mogelijk meerdere) moet worden genomen en geanalyseerd, vooral indien deze terugval jaren na de oorspronkelijke kanker gebeurt, aangezien er dan mogelijk wijzigingen zijn opgetreden wat het genomisch profiel van de metastatische ziekte betreft. De bepaling van dit genomisch profiel met behulp van high-speed sequencingtechnieken, gericht op een geheel van vooraf bepaalde en klinisch relevante afwijkingen, zou in bepaalde gevallen nuttig kunnen zijn bij het nemen van therapeutische beslissingen, vooral bij de keuze van gerichte behandelingen. 

Christine Desmedt voert al 15 jaar lang onderzoek uit op het gebied van borstkanker. De overhandiging van de Lambertine-Lacroix Prijs op 8 mei 2018 is dan ook een mooie erkenning voor haar inspanningen op dit vlak waardoor erg interessante vooruitzichten werden geopend voor de therapeutische behandeling van deze kankers.

(1) Het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - FWO kent elke twee jaar een Lambertine-Lacroix Prijs toe, afwisselend voor translationeel kankeronderzoek, en voor translationeel onderzoek op het gebied van cardiovasculaire aandoeningen. Het translationele karakter van een onderzoek wijst op een benadering die een brug slaat tussen fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en een klinische problematiek. Dit type onderzoek omvat alle stappen vanaf het onderzoekslaboratorium tot aan het bed van de patiënt, en/of van het bed van de patiënt tot in het onderzoekslaboratorium.

Bijlage : Foto van Christine Desmedt, PhD, Bio-Ingenieur en onderzoeker aan het Laboratorium voor Translationeel Borstkankeronderzoek (BCTL) van het Jules Bordet Instituut, geleid door Prof. Christos Sotiriou, MD, PhD, Senior Fellow FNRS, Directeur van het BCTL. Het BCTL maakt deel uit van het U-CRC (ULB Cancer Research Center

Perscontact (Jules Bordet Instituut)