Overslaan en naar de inhoud gaan

Movember 2023

Persbericht (02/11/2023)

Movember: ook voor mannenkankers is sensibilisering nodig!

movemberBrussel, 2 november 2023 – De maand november staat elk jaar in het teken van sensibilisering voor mannenkankers: Movember! Mannen lijken het soms minder te beseffen, maar zijn tijdens hun leven wel degelijk vatbaar voor kanker. De overlevingskans stijgt echter aanzienlijk bij een vroegtijdige opsporing van de ziekte. In het H.U.B (academisch ziekenhuis Brussel) krijgt elke patiënt een complete individuele benadering, van preventie tot behandeling, op maat van zijn pathologie. De levenskwaliteit van de patiënt wordt maximaal gevrijwaard dankzij de expertise van onze teams in combinatie met hun ultramoderne apparatuur.  

De ‘Movember’-beweging 
Movember – de naam ontstond uit samentrekking van ‘mo’ (moustache, snor) en ‘november’ – is een jaarlijks event, georganiseerd door de stichting Movember Foundation. Sinds 2003 worden mannen wereldwijd elk jaar opgeroepen om hun snor de hele maand november te laten groeien. De doelstelling is dubbel: het publiek sensibiliseren voor de gezondheid van mannen, én fondsen werven voor onderzoek naar typisch mannelijke aandoeningen zoals prostaat- en teelbalkanker.  
Doe mee! Word een “Mo Bro”! 

Het belang van preventie  
Als het om kanker gaat, is niet iedereen gelijk voor de wet. Het risico varieert, niet alleen volgens onze levensstijl maar ook volgens onze genetische constitutie. Bepaalde genetische mutaties leiden tot grotere risico’s. Het individuele risico wordt groter als kanker voorkomt in de familie of bij persoonlijke kankerantecedenten. In 2022 werden in België 40.335 kankerdiagnoses uitgesproken bij mannen. In 12.732 gevallen ging het om prostaatkanker, de meest frequente mannenkanker. Voor de grote meerderheid van deze personen gaat het echter om een matig risico. Het aandeel ‘vermijdbare’ kankers bedraagt 30-40 %. De preventie omvat twee grote aspecten: de levensstijl en de opsporing (screening). De maatregelen die men kan/moet nemen aangaande levensstijl zijn gebundeld in de Europese Code tegen Kanker: niet roken, matigheid met alcohol, beter eten, bewegen, gewicht onder controle houden. Maak een afspraak in het screeningcentrum van het Jules Bordet Instituut voor een volledige doorlichting: ook dat is een manier om kanker tijdig vast te stellen en te voorkomen. 

De 360°-benadering van het H.U.B 
Het H.U.B vertrouwt de behandeling van patiënten met een mannenkanker toe aan multidisciplinaire teams van urologen, verpleegkundigen, oncologen, radiotherapeuten, psychologen, … Het is de bedoeling elke man individueel én vanuit elk domein op te volgen. Dankzij de expertise van elke vakgroep en de beschikbaarheid van ultramoderne apparatuur worden haarfijne diagnoses gesteld en wordt de tumor effectief behandeld met maximaal behoud van de levenskwaliteit en zo weinig mogelijk neveneffecten en complicaties.  

Apparatuur van formaat  
Van diagnose tot behandeling: onze apparatuur en onze technieken komen met uiterste precisie tegemoet aan de behoeften van patiënten: 

  • Bij een transperineale biopsie (via het perineum in plaats van via het rectum) worden meerdere prostaatfragmenten verwijderd met behulp van een naald. Het H.U.B behoort tot de weinige ziekenhuizen die deze techniek hanteren onder eenvoudige plaatselijke verdoving.  
  • De PET/MRI is een hybride beeldvormingstechniek die PET- en MRI-scan combineert voor uiterste precisie bij de biopsie.  
  • De PSMA PET-scan omvat een metabole beeldvorming die – veel nauwkeuriger dan klassieke beeldvorming – de laesies visualiseert die worden veroorzaakt door prostaatkanker.  
  • Dankzij ons robotplatform (de befaamde chirurgische robot) zijn minimaal invasieve interventies mogelijk. 
  • Met gericht ultrasoon geluid (Focal-One) is ablatieve behandeling mogelijk voor kleine, weinig agressieve prostaattumoren, zodat de klier beschermd blijft. 
  • De MRI-Linac is een bestralingstoestel dat bij bepaalde prostaatkankers via een curatieve behandeling in 5 sessies de toxiciteit significant kan verminderen.  
  • De theranostiek: de combinatie van nauwkeurige diagnostiek door metabole beeldvorming en behandeling van de laesies die realtime gevisualiseerd worden. 

     
  • PERSCONTACT  

OVER HET H.U.B
Het H.U.B (Hôpital Universitaire de Bruxelles) is het Academisch Ziekenhuis van de ULB (Université Libre de Bruxelles) en sinds 2021 de koepel van het Jules Bordet Instituut, het Erasmusziekenhuis en het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola.   
Dit referentiecentrum op internationaal niveau is gevestigd in het hart van het Brussels Gewest. Het H.U.B biedt algemene, oncologische en pediatrische zorgen van hoge kwaliteit aan.   
Deze uitmuntende verzorging die binnen ieders bereik ligt, wordt verrijkt met, en gevoed door een tweeledige instroom van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs voor het verzorgingspersoneel van morgen.   
Het H.U.B telt in 2022 meer dan 6000 medewerkers die zich laten inspireren door de centrale waarden Patiëntenbelang, Respect, Engagement, Solidariteit, Diversiteit en Inclusie, Vrij Onderzoek.  www.hubruxelles.be